De operationele partners

De Schenkingsbeurs groeit en evolueert overal in België, dankzij de steun van de volgende operationele partners:

FdSS

FdSS vertegenwoordigt en ondersteunt de erkende sociale diensten Zij is vooral actief in het Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. FdSS is de oprichter van het Overleg voor Voedselhulp, die tot doel heeft de voedselhulpsector te professionaliseren, en staat in voor de coördinatie en de animatie ervan. Zij beheert ook samen met het Rode Kruis België, het REPIS, het netwerk van Sociale kruideniers en lanceerde onlangs Soli-Food, het bevooorradingsplatform voor de voedselhulpsector.

HERWIN

HERWIN vzw, de koepel van milieu ondernemers in de sociale economie, vertegenwoordigt en ondersteunt organisaties in Vlaanderen op het kruispunt van sociale tewerkstelling, aandacht voor het milieu en armoedebestrijding. Zij is vooral bekend als de koepel van de Kringwinkels en de Energiesnoeiers, maar HERWIN is ook het aanspreek- en expertisepunt voor startende of bestaande organisaties die sociaal aan de slag met voedseloverschotten zijn of willen worden.

Level IT

Level IT is een informaticabedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van beheersplatforms. Het project van de Schenkingsbeurs past binnen een ruimer programma dat enkele jaren geleden werd gestart in het kader van de activiteiten van het bedrijf inzake onderzoek en ontwikkeling, en van zijn acties op het gebied van duurzame ontwikkeling.