Wat is de Schenkingsbeurs?

Elke dag mogen tonnen nog perfect eetbare voedingswaren om een of andere reden niet meer worden verkocht of worden ze vernietigd.

Anderzijds moeten voedselhulp- en sociale organisaties een antwoord bieden op de steeds groeiende vraag van mensen in armoede of in een andere vorm van sociale uitsluiting.

De Schenkingsbeurs biedt een oplossing door voedselbedrijven die over onverkochte goederen beschikken (schenkers) in verbinding te brengen met de voedselhulp- en sociale organisaties die op zoek zijn naar schenkingen (ontvangers). Zodoende vergemakkelijkt het voedselschenkingen.

Iedereen wint erbij!