Het kwaliteitscharter voor schenkers

CharteBlanc

Wij vragen aan schenkers en ontvangers een kwaliteitscharter te aanvaarden tijdens hun inschrijving op De Schenkingsbeurs. Klik hier om er meer over te weten. Hieronder vinden jullie het kwaliteitscharter voor een schenker:

 

Het bedrijf/vereniging krijgt toegang tot de “Schenkingsbeurs” in de hoedanigheid van potentiële aanbieder van voedingswaren.

Het bedrijf/vereniging beantwoordt in ruil minstens aan de volgende kwaliteitscriteria: 

  1. Het respecteert de regelgeving omtrent voedselveiligheid overeenstemmende met de uitgeoefende activiteiten en neemt hiervoor alle geschikte maatregelen (www.favv.be/wetgeving en www.favv.be/levensmiddelen/omzendbrieven). Het beschikt hiervoor over de nodige registratie, toelating en/of erkenning van het FAVV (www.favv.be/erkenningen).  
  2. Het draagt er zorg voor om kwaliteitsvolle voeding aan te bieden.
  3. De aanbieder, ontvanger en desgevallend transporteur zijn elk op hun beurt verantwoordelijk voor de uitgevoerde activiteiten. 
  4. De eigenaar die dit schenkingsplatform ter beschikking stelt als dienstverlener kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de aangeboden producten.

Bij vaststelling van overtreding van dit kwaliteitscharter kan de beheerder van dit platform aan het bedrijf uitleg vragen en vragen om zich in orde te stellen. In geval van onvoldoende verantwoording of wanneer het zich niet in orde stelt, kan de beheerder beslissen om de toegang van de gebruiker te blokkeren.