Onze verbintenissen

In september 2015 worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG) formeel aangenomen door de algemene vergadering van de VN met de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Deze 17 SDGs gekoppeld aan 169 doelen, zullen een actieplan  vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de aarde in duurzame richting te ontwikkelen. 

De Schenkingsbeurs is een krachtig hulpmiddel dat zorgt voor efficiëntie en transparantie. Ze past perfect in een logica van duurzaamheid die de SDGs en de VN gemeen hebben. Ze stoelt op de drie pijlers van duurzame ontwikkeling: het sociale aspect, de economie en het milieu.

Het sociale aspect

Het platform wil het aanbod van verse en gevarieerde producten aan de armen vergroten door een betrouwbare relatie tot stand te brengen tussen de schenkers van levensmiddelen en de voedselhulp- en sociale organisaties die instaan voor de inzameling en herverdeling ervan.

Financiële voordelen

Een goed beheer van onverkochte levensmiddelen kan een bron van besparing zijn wanneer onverkochte goederen aan de voedselhulp- en sociale sector worden geschonken: minder kosten voor afvalverwerking voor de ene, minder aankoopkosten voor de andere.

Het milieu

Door de uitwisseling van onverkochte levensmiddelen te vergemakkelijken draagt het platform bij tot de verkleining van de ecologische voetafdruk van het voedselsysteem: minder afval, minder verspilling van voedsel en natuurlijke hulpbronnen.

Onze prioriteiten

In een tijd waarin we een voedselcrisis meemaken, is het met trots dat de Schenkingbeurs zich inzet voor de strijd tegen voedselverspilling en -verlies. Zij is met name vastbesloten om wereldwijd, tegen 2030 , de voedselonzekerheid uit te bannen (SDG #2) en de voedselverspilling te halveren (SDG #12.3).

#2. Geen honger

2. Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.”

In België wenden duizenden mensen zich tot hulporganisaties om in hun basisbehoefte aan voedsel te voorzien. In 2018 hebben voedselhulporganisaties maaltijden uitgedeeld aan ongeveer 160.000 mensen. Als we het door de OCMW’s gedoneerde voedsel erbij optellen, bereikt het aantal begunstigden 300.000 mensen.

Wat de Schenkingsbeurs doet

Dankzij haar platform draagt de Schenkingbeurs bij tot de strijd tegen voedselonzekerheid en uitsluiting in België door voedselschenkingen tussen levensmiddelenbedrijven met onverkochte goederen (de donoren) en organisaties van voedselhulp die op zoek zijn naar schenkingen (de ontvangers) te faciliteren. Op dit moment hebben we het over meer dan 9.000.000 maaltijden die dankzij het Schenkingsbeurs platform worden uitgedeeld!

#12. Verantwoorde consumptie en productie

“12.3. Tegen 2030 de voedselverspilling in winkels en bij consumenten per capita halveren en voedselverlies reduceren in de productie- en bevoorradingsketens, met inbegrip van verliezen na de oogst.”

Terwijl 20 procent van het in de Europese Unie geproduceerde voedsel verloren gaat of verspild wordt , kunnen zo’n 36 miljoen mensen zich geen maaltijd van behoorlijke kwaliteit veroorloven. Volgens de FAO (Food and Agriculture Organization) wordt het totale voedselverlies in België geschat op 3,6 miljoen ton per jaar, oftewel gemiddeld 345 kg voedsel per persoon per jaar.

Wat de Schenkingsbeurs doet

Het is in deze context dat de Schenkingsbeurs, dankzij de waardevolle samenwerking van haar netwerk van donateurs, het mogelijk heeft gemaakt een groot aantal donaties te faciliteren en te voorkomen dat niet minder dan 4.012 ton perfect consumeerbaar voedsel wordt verspild.