Onze verbintenissen

De Schenkingsbeurs is een krachtige tool die zorgt voor efficiëntie en transparantie en een goed beheer van de uitwisselingen garandeert. Ze past perfect in een logica van duurzaamheid. Ze stoelt op de drie pijlers van duurzame ontwikkeling: het sociale aspect, besparing en het milieu.

Het sociale aspect

Het platform wil het aanbod van verse en gevarieerde producten aan de behoeftigen vergroten door een veilige relatie tot stand te brengen tussen de schenkers van levensmiddelen en de voedselhulp- en sociale organisaties die instaan voor de inzameling en herverdeling ervan.

Financiële voordelen

Een goed beheer van onverkochte levensmiddelen kan een bron van besparing zijn wanneer onverkochte goederen aan de voedselhulp- en sociale sector worden geschonken: minder kosten voor afvalverwerking voor de ene, minder aankoopkosten voor de andere.

Het milieu

Door de uitwisseling van onverkochte levensmiddelen te vergemakkelijken draagt het platform bij tot de verkleining van de ecologische voetafdruk van het voedselsysteem: minder afval, minder verspilling van voedsel en natuurlijke hulpbronnen.