De doelstellingen

Voedselschenkingen vergemakkelijken

De Schenkingsbeurs stelt voedingsbedrijven nieuwe manieren voor om hun onverkochte levensmiddelen een tweede leven te geven, met name door ze aan voedselhulp- en sociale organisaties te schenken.

Sommige onverkochte levensmiddelen gaan nu al in de snelverkoop. Andere, die nog perfect geschikt zijn voor consumptie, zouden kunnen worden uitgedeeld aan voedselhulp- en sociale organisaties.

Er zijn actoren die het nu al zo doen. De meesten beschikken echter niet over doeltreffende tools waarmee ze hun onverkochte goederen kunnen beheren.  Makkelijk is het zeker niet: de verse onverkochte goederen moeten zo snel mogelijk bij de behoeftigen terechtkomen en de verschillende actoren moeten samenwerken om de verdeling en de traceerbaarheid van de schenkingen in goede banen te leiden.

Met de Schenkingsbeurs kunnen onverkochte goederen snel worden herverdeeld, ook goederen waarvan de vervaldatum nadert.

De actoren van de voedselhulp nieuwe bronnen van schenkingen aanbieden

De Belgische actoren van de voedselhulp kampen met een dubbele beperking. Enerzijds neemt het aantal behoeftigen die een beroep doen op hun diensten voortdurend toe (volgens de Federatie van Voedselbanken +10 % de afgelopen zes jaar), anderzijds wordt de Europese hulp afgebouwd.

De Schenkingsbeurs reikt de voedselhulp- en sociale organisaties een beheerstool aan waarmee ze nieuwe bevoorradingsbronnen kunnen aanboren en hun begunstigden verse en gevarieerde voeding kunnen aanbieden.