Persoonlijke levenssfeer

Principes betreffende het verzamelen van persoonsgegevens

In principe vindt de toegang tot de informatie die op of via de site beschikbaar is, plaats zonder dat de gebruiker gegevens van persoonlijke aard hoeft te verstrekken, zoals naam, postadres, e-mailadres, …

Uitzonderlijk, met het oog op het verkrijgen van bijkomende diensten (verzoek om informatie, verzoek om demonstratie, abonnement op een nieuwsbrief, …) is het mogelijk dat er persoonlijke informatie, hoofdzakelijk gegevens, aan de gebruiker wordt gevraagd. In dit geval wordt de gebruiker vooraf gewaarschuwd en worden de verzamelde gegevens behandeld overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit met name dat:

Persoon verantwoordelijk voor de verwerkingen

Elk verzoek of elke vraag betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op de site kan ons worden gesteld op het postadres dat op de site vermeld staat, en ook via e-mail op het adres info {at} level-it.be

Gebruik voor statistische doeleinden van informatie betreffende surfen

Wanneer u zich toegang verschaft tot de site verzamelen de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens:

Deze informatie wordt alleen bewaard om het aantal bezoekers in de verschillende onderdelen van de site te meten en er verbeteringen aan aan te brengen.

Gebruik van cookies

Om uw surfervaring op de site te vergemakkelijken en het technische beheer te optimaliseren is het mogelijk dat Level IT af en toe “cookies” gebruikt.
Een “cookie” is een klein stukje informatie dat door een website wordt bewaard binnen de internetbrowser van uw pc. Bij een volgend bezoek aan dezelfde site kan dit “cookie”; opnieuw worden gebruikt. Het “cookie” kan worden gelezen door een andere website dan degene die hem heeft aangemaakt. De site gebruikt “cookies” voor administratieve doeleinden, om bijvoorbeeld uw voorkeuren voor bepaalde soorten informatie op te slaan. Op die manier vermijdt u dat u telkens dezelfde zaken moet opslaan telkens u onze site bezoekt.

De meeste “cookies” werken alleen tijdens een sessie of bezoek. Geen ervan bevat informatie aan de hand waarvan men telefonisch, via e-mail of via de post contact met u kan opnemen. U kunt uw browser ook zo configureren dat u op de hoogte wordt gebracht telkens er een “cookie” wordt aangemaakt om te verhinderen dat ze worden opgeslagen.