Schenkers

Waarom deelnemen?

De Schenkingsbeurs is een multisectoraal platform dat open staat voor alle soorten bedrijven uit de voedingssector. Door je voedseloverschotten of FEAD-overschotten aan de voedselhulp- en sociale organisaties aan te bieden doet jouw bedrijf aan duurzame ontwikkeling. Je hebt een impact op drie gebieden:

✓ Maatschappelijk

Dankzij jouw schenkingen bied je de voedselhulp- en sociale organisaties toegang tot verse en gevarieerde voeding. In België doen meer dan 240.000 mensen een beroep op de diensten van de voedselhulp. Door je onverkochte goederen weg te schenken help je de voedselhulp- en sociale organisaties hun missie waar te maken. Zo speelt jouw bedrijf een actieve rol in maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en leef je de geldende wetgeving na.

✓ Economisch

Onverkochte levensmiddelen jagen je bedrijf op kosten (commercieel verlies, opslag, vernietiging). Door je onverkochte levensmiddelen weg te schenken verminder je de hoeveelheid afval en bespaar je op het beheer ervan. Bovendien is de verdeling van je onverkochte levensmiddelen sinds 31 juli 2013 vrijgesteld van btw wanneer de voedingswaren gratis worden weggeschonken aan erkende voedselbanken en sinds 21 mei 2015 aan voedselhulp- en sociale organisaties die erkend zijn door hun gemeente of door het OCMW, om gratis te worden uitgedeeld aan behoeftigen. (Circulaire 2020/C/116 betreffende het verstrekken voor liefdadigheidsdoeleinden van voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen).

✓ Milieu

Door je voedseloverschotten weg te schenken verklein je de hoeveelheid afval. Je voedseloverschotten wegschenken, dat is voedselverspilling bestrijden en tegelijkertijd de milieu-impact van je bedrijf verkleinen.