Welke bestemming voor uw voedselschenkingen?

Bedrijven die schenken via de Schenkingsbeurs hebben de zekerheid dat hun voedingswaren terechtkomen bij organisaties die zich inzette voor mensen in armoede of in een andere vorm van sociale uitsluiting en die het kwaliteitscharter van de Schenkingsbeurs respecteren. Bij wijze van voorbeeld, leggen we hieronder kort de concrete werking uit van enkele deelnemende sociale- en voedselhulporganisaties. U kan steeds alle organisaties geïnteresseerd in schenkingen terugvinden op de geografische kaart met een getailleerde informatiefiche. Dus ook die organisatie(s) waaraan u schenkt.

paddingpaddingpadding
 1. Het lokale voedselbedelingspunt voor Groot-Aarschot Kommaraf vzw organiseert tweewekelijks een voedselbedeling voor een honderdtal maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Het voedselbedelingspunt is laagdrempelig, een plaats waar men als bezoeker centraal staat en waar men zowel contact als rust kan vinden. De organisatie is aangesloten bij de Voedselbank en wordt gedragen door een breed platform van zorg- en welzijnsorganisaties. Een twintigtal gedreven vrijwilligers zijn steeds in de weer voor het voedselbedelingspunt. Daarnaast startte Kommaraf in najaar 2015 ook met een sociale kruidenier.
 2. Sociale kruidenier De KABA is een deelwerking van Vereniging ’t Sas, een samenwerking tussen OCMW Brugge, CAW Noord-West-Vlaanderen en Stad Brugge. De KABA is een winkel met een lage drempel waar bezoekers gratis of tegen fel verminderde prijzen kwalitatieve voedsel- en huishoudproducten kunnen verkrijgen. Sociale diensten voeren eerst een financieel onderzoek waarna een winkelpasje verkregen kan worden. Met een winkelpasje kan de klant tot vier maal per week in de winkel terecht. Het maandbudget waarover de klant beschikt, is afhankelijk van het aantal gezinsleden. SK De KABA zet maximaal in op een gezond winkelaanbod. In dit kader worden verse overschotten, samen met 2 Brugse scholen, wekelijks verwerkt tot gezonde, goedkope en lekkere bereidingen. Deze bereidingen worden tegen kleine prijzen aangeboden in de sociale kruidenierswinkel.
 3. In het sociaal restaurant Kome Nete van het maatwerkbedrijf vzw MIVAS-Goed Gevoel bereidt een team van personeel en vrijwilligers 3x per week een volwaardige, gezonde, evenwichtige en uiteraard ook betaalbare maaltijd (soep, hoofdgerecht en dessert) voor de bezoekers. Er is een systeem van gedifferentieerde prijzen. Maatschappelijk kwetsbare gezinnen die de laagste prijs betalen op vertoon van een speciale pas vormen de grootste groep bezoekers. Daarnaast zijn ook bezoekers met meer financiële armslag welkom. Vzw MIVAS-Goed Gevoel verenigt in haar sociaal restaurant Kome Nete en sociale kruidenier ’t Hofke mensen in armoede, vrijwilligers en werknemers om armoede te bestrijden. Samen met de partnerorganisaties creëren ze een ontmoetingsruimte waar mensen contacten opbouwen, hun netwerk verbreden en kansen tot ontplooiing vinden. Tegelijk probeert MIVAS-Goed Gevoel met deze activiteiten tewerkstellingskansen te creëren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
 4. In het project ‘Rabot op je bord’ van vzw Sociale Kruideniers Gent, gegroeid vanuit Samenlevingsopbouw Gent, maken doelgroepklanten van de sociale kruidenier, vrijwilligers van stadsakker ‘De Site’ en buurtbewoners ambachtelijke gezonde en lekkere producten. Dit gebeurt op een kleine schaal en conform de regelgeving inzake voedselveiligheid. Groenten en fruit worden geoogst op de stadsakker of verkregen uit overschotten. Het project is gevestigd in Rabot, een kansarme wijk nabij het centrum van Gent. Het aanbod van ‘Rabot op je bord’ richt zich op twee groepen klanten : enerzijds klanten van de sociale kruidenier en anderzijds particuliere klanten (bv. buurtbewoners) aan een marktconforme prijs. De doelstelling van het project is vierledig:
  • laagdrempelige ontmoeting (zowel voor mensen in armoede als buurtbewoners);
  • aanbod van de sociale kruidenier variëren en verbreden met gezonde producten;
  • Kansen bieden voor vrijwilligerswerk en sociale tewerkstelling
  • en voedseloverschotten verminderen en omzetten in een duurzaam product. 

  Het is een solidariserend project. De opbrengst van de verkoop van de producten wordt integraal geïnvesteerd in de werking van de sociale kruidenier. Klanten die de producten kopen aan marktconforme prijzen weten dat ze door hun aankoop investeren in een sociaal project met focus op armoedebestrijding.

Zoals u kan lezen, combineren deze en andere sociale organisaties vaak ook verschillende voedselhulpactiviteiten binnen dezelfde organisatie.