De tools van de Schenkingsbeurs

Het platform van de Schenkingsbeurs versterkt de samenwerking tussen de potentiële schenkers en de ontvangers die belangstelling hebben voor de kwalitatief hoogstaande schenkingen. Het platform helpt deze verschillende actoren doeltreffender samen te werken door moderne tools voor informatiebeheer te gebruiken, als aanvulling op de reeds bestaande relaties inzake schenkingen. Het platform stelt de schenkers en de ontvangers een geheel van tools voor om voedselschenkingen te bevorderen en te beheren.

De Schenkingsbeurs is in heel België toegankelijk, in het Frans en in het Nederlands. Door het platform kunnen de schenkers en de ontvangers gemakkelijk met elkaar in contact komen en in real time transacties uitvoeren.

Het platform van de Schenkingsbeurs is gebruiksvriendelijk. Zit je als geïnteresseerde of actieve gebruiker met vragen, neem dan contact op met de helpdesk, telefonisch of via het contactformulier op deze website.

Het platform is een doeltreffende tool voor de uitwisseling van voedselschenkingen. Vertrouwen en kwaliteit staan er voorop. Bij de interacties tussen schenkers en ontvangers worden de voorschriften inzake privacy en voedselveiligheid strikt nageleefd. Bovendien engageren schenkers en ontvangers zich door bij hun inschrijving een kwaliteitskader goed te keuren.

Op het platform “Schenkingsbeurs” staan  drie verschillende tools, die binnen eenzelfde platform geïntegreerd zijn:

App2App3
Een sociale organisatie
vinden
Een occasionele schenking
doen
of vinden
Systematisch schenkingen
doen of ontvangen