Nieuws

Centralisatie en logistieke coördinatie van schenkingen voor de Oekraïense bevolking

Vrijdag 4 maart 2022

De Schenkingsbeurs centraliseert en coördineert schenkingen

Om de Oekraïense bevolking te helpen, coördineert en centraliseert de Schenkingsbeurs de verschillende schenkingen van producten van bedrijven en NGO’s. Elk aanbod van schenkingen wordt dus geanalyseerd en doorgestuurd naar hetzij de plaatselijke structuren die erkend zijn om de vluchtelingen die in België aankomen te helpen (OCMW’s, Voedselbanken, Rode Kruis, plaatselijke verenigingen, enz.), hetzij de officiële organisaties die zorgen voor de rechtstreekse levering aan de getroffen gebieden in Oekraïne en aan de Oekraïense grenzen.

 

Aard van de gevraagde producten

Naar aanleiding van de verschillende behoeften die door de Oekraïense ambassade in België zijn doorgegeven, zijn we momenteel op zoek naar eerste levensbehoeften (voedsel en niet-voedsel) en eerste-hulp-kits:

 • Droogwaren, hygiënische producten, niet-bederfelijk voedsel, water, babyvoeding, …
 • Thermische dekens, slaapmatten/matrassen, handschoenen, sjaals, mutsen, broeken, jassen, zaklantaarns/frontlampen + batterijen, slaapzak, …
 • Ontsmettingsmiddel, medische handschoenen, antibiotica, verband, pijnstillers, enz.

 

Onze actieterreinen

 1. Centralisatie van de aanbiedingen van schenkers in België via de Schenkingsbeurs
 2. Het in contact brengen van de schenkers met de verschillende logistieke centra die het vervoer van de schenken naar de Oekraïense bevolking organiseren

Indien u reeds acties hebt opgezet om schenken van producten in Oekraïne aan te bieden, aarzel dan niet contact met ons op te nemen, zodat wij onze krachten kunnen coördineren. Per e-mail via: solidariteit@schenkingsbeurs.be

 

Kom bij ons

 

Onze partners

  

 

 


De circulaire economie helpt de slachtoffers van de overstromingen in samenwerking met Recupel en Nostalgie

Woensdag 22 december 2021

Een grote inzameling voor de slachtoffers van de overstromingen

Dankzij de solidariteitsactie van Recupel en Nostalgie werd honderden (meer dan 20.000 kg) huishoudelijke apparaten uitgedeeld aan de slachtoffers van de overstromingen.

Talrijke keukenmachines, koffiezetapparaten, stofzuigers, wasmachines, koelkasten, magnetrons, enz. die door burgers uit heel België werden geschonken, werden ingezameld, getest en zo nodig hersteld voordat ze via de schenkingsbeurs werden aangeboden aan organisaties die de slachtoffers van de overstromingen steunen.

 

Gezochte producten

Veel gezinnen die door de overstromingen zijn getroffen, zijn nu bezig met de wederopbouw en het opnieuw uitrusten van hun huizen. Schenkingen van grote apparaten zoals koelkasten, diepvriezers, wasmachines, droogtrommels, enz., evenals een grote verscheidenheid aan kleine apparaten, hebben snel gretig aftrek gevonden.

Onwrikbare solidariteit

Deze inzamelingsactie, die in september van start ging, heeft geresulteerd in de inzameling van meer dan 40 pallets met materiaal. Dit was een nationale solidariteitsbeweging! Dank Propac en aan de verschillende Kringwinkels in Vlaanderen en SOFIE in Wallonië voor hun werk bij de controle en de restauratie van de geschonken producten.

Frontlijnorganisaties

Al het materiaal werd verdeeld onder de vele centra die nog actief zijn en onder non-profitorganisaties die slachtoffers van rampen helpen. Het is belangrijk te wijzen op het werk dat dagelijks door al deze vrijwilligers wordt verricht: Abeilles solidaires, Laveu solidarité sinistrés, Lapinous du cœur, Mamans solidaires, Centre de crise Goffontaine, … Dank aan hen allemaal!

Een concrete en efficiënte dynamiek voor een circulaire economie

Deze actie is niet alleen een grote daad van burgerlijke solidariteit, maar past ook in een dynamiek van hergebruik en reparatie van producten om deze een tweede leven te geven. Dit soort operaties ligt volledig in de lijn van de waarden van de Schenkingsbeurs en onze wens om de circulaire economie te bevorderen. Deze kringloopoperatie is erop gericht het begrip afval terzijde te schuiven en goederen en diensten te produceren en tegelijkertijd het verbruik en de verspilling van grondstoffen en niet-hernieuwbare energiebronnen sterk te beperken.

Via de Schenkingsbeurs, die de uitwisseling van onverkocht voedsel vergemakkelijkt en bijdraagt tot het verkleinen van de ecologische voetafdruk van het voedselsysteem: minder afval, minder verspilling van voedsel en natuurlijke hulpbronnen, maar ook via specifieke operaties zoals deze, staat de circulariteit van onze activiteiten centraal in onze bekommernissen en in de Circulaire Wallonië-strategie.

 

Door G.Mannaerts — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97417808


De Schenkingsbeurs wordt gemobiliseerd om een georganiseerd en efficiënt logistiek beheer aan te bieden

Vrijdag 27 augustus 2021

De Schenkingsbeurs sluit zich aan bij de solidariteitsbeweging in België

Sinds enkele weken is het hele team van de Schenkingsbeurs in actie gekomen om hulp te bieden aan de gemeenten die in juli door de overstromingen werden getroffen. Dankzij de grote betrokkenheid van de burgers en talrijke solidariteitsbewegingen zijn talrijke schenkingen aangeboden en via de Schenkingsbeurs naar de centra doorgesluisd. Momenteel nemen we, in samenwerking met de federale steunpunt, de civiele bescherming en het Rode Kruis, deel aan het beheer van de schenkingen die nog niet zijn toegewezen of die in bepaalde gemeenten overtollig zijn.

Dank aan schenkers

Tientallen bedrijven, producenten, grote voedingsindustrieën en supermarktketens hebben zich gemobiliseerd om hulp en steun te bieden aan de vele slachtoffers. Dank hen voor alle schenkingen die reeds zijn gedaan en voor de continuïteit van deze schenkingen in de komende weken. Hieraan moet de solidariteit worden toegevoegd van duizenden burgers die in vele centra schenkingen hebben gedaan.

Dank aan vervoerders

Het vervoer van de schenkingen naar de verschillende crisiscentra in de getroffen regio’s is een echte logistieke uitdaging die niet mogelijk zou zijn zonder de hulp van een groot aantal vervoersprofessionals. We danken in het bijzonder Vincent Logistics, STEF, Jost, Distristar, Euro Trafic, HJF Transports et Ice Concept voor hun steun en beschikbaarheid.

Diversifiëring van de activiteiten van de Schenkingsbeurs bij het beheer van deze crisis

De Schenkingsbeurs vergemakkelijkt gewoonlijk schenkingen door voedselbedrijven met onverkochte goederen (schenkers) en voedselhulporganisaties die op zoek zijn naar schenkingen (ontvangers) met elkaar in contact te brengen. De afgelopen weken heeft het platform een nieuwe rol op zich genomen, door ook de gehele logistieke organisatie van de hulp aan door rampen getroffen gemeenten op zich te nemen. Gesteund door de provincie Luik, het Waals Gewest en de federale steunpunt, heeft het Schenkingsbeurs-team zich gemobiliseerd om een georganiseerd en efficiënt logistiek beheer aan te bieden in samenwerking met PROPAC :

 • Verzameling
 • Sorteren
 • Opslag
 • Voorbereiding
 • Bestellingen
 • Leveringen
 • Ontvangsten

De laatste paar weken in cijfers

Sinds de gebeurtenissen van half juli zijn er al niet minder dan 290 pallets met schenkingen uitgedeeld, goed voor meer dan 120.000 kg aan producten: water, melk, zoete dranken, toiletpapier, schoonmaakmiddelen, hygiëneproducten, koffie, chocolade, graanproducten, niet-bederfelijke levensmiddelen, kartonnen borden, enz.

Meer informatie

 


Logistieke organisatie van de levering van schenkingen aan de gemeenten getroffen door de overstromingen

Donderdag 12 augustus 2021

Sinds vrijdag 16 juli is de Schenkingsbeurs, in samenwerking met de verschillende gemeentediensten van de zwaarst getroffen regio’s, bezig met het inzamelen, organiseren en beheren van talrijke schenkingen aan de getroffen gemeenten.

Dankzij de steun en hulp van verscheidene logistieke partners zijn reeds tientallen tonnen levensmiddelen aan diverse opvanghuizen en plaatselijke verenigingen geleverd.

Veel voorstanders

Dank aan de vele logistieke dienstverleners en aan Logistics in Wallonia die ons bij deze operatie helpen, en ook aan de verschillende schenkers voor de reeds uitgedeelde producten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als uw organisatie wenst ook deel te nemen aan het netwerk Solidaire Vervoerders, kunt u zich hier inschrijven of per e-mail contact met ons opnemen via info@schenkingsbeurs.be

We hebben nog steeds uw hulp nodig met producten! 

Bent u een handelaar, een bedrijf of een crisisbeheersingseenheid en wilt u producten doneren? Eén klik is voldoende om u als schenker te registreren en ons team zal contact met u opnemen.

Bent u een transportprofessional en kunt u producten vervoeren of opslaan? Contacteer ons per e-mail op info@schenkingsbeurs.be

 


Operatie Aardappelen 2021

Donderdag 15 april 2021

Operatie Aardappelen 2021

Het Schenkingsbeurs-team verheugd de komst van “Operatie Aardappelen 2021” aan te kondigen in samenwerking met “Collège des producteurs”.
 
In de komende weken zullen enkele honderden tonnen gewassen of ongewassen aardappelen, waarvan vooral BIO, op het platform worden aangeboden. De aardappelen zullen worden aangeboden in netten van 5 kg/10 kg die rechtstreeks bij de producenten/verpakkers worden opgehaald.
 

Lokale kwaliteitsproducten tegen aantrekkelijke voorwaarden

Deze operatie is georganiseerd met een dubbel doel voor ogen:
 • De voedselhulpsector toegang geven tot lokale en kwaliteitsproducten tegen een aantrekkelijke prijs.
 • Om voedselverspilling tegen te gaan en zo te voorkomen dat deze aardappelen moeten worden weggegooid.
 
Er zal een financiële bijdrage worden gevraagd om de producent een billijke prijs te kunnen bieden. Alle details zullen worden gespecificeerd in de aanbiedingen die op de Schenkingsbeurs worden gepubliceerd en het verschuldigde bedrag zal aan de producent of de verpakker moeten worden betaald volgens de aangegeven methoden.
 

Hoe deelnemen?

 • Al ingeschreven? Log in!
 • Nog niet op de Schenkingsbeurs ingeschreven? Registreer nu om op de hoogte te worden gebracht van de eerste aanbiedingen die worden gepubliceerd!