Nieuws

Operatie Aardappelen 2021

Donderdag 15 april 2021

Operatie Aardappelen 2021

Het Schenkingsbeurs-team verheugd de komst van “Operatie Aardappelen 2021” aan te kondigen in samenwerking met “Collège des producteurs”.
 
In de komende weken zullen enkele honderden tonnen gewassen of ongewassen aardappelen, waarvan vooral BIO, op het platform worden aangeboden. De aardappelen zullen worden aangeboden in netten van 5 kg/10 kg die rechtstreeks bij de producenten/verpakkers worden opgehaald.
 

Lokale kwaliteitsproducten tegen aantrekkelijke voorwaarden

Deze operatie is georganiseerd met een dubbel doel voor ogen:
  • De voedselhulpsector toegang geven tot lokale en kwaliteitsproducten tegen een aantrekkelijke prijs.
  • Om voedselverspilling tegen te gaan en zo te voorkomen dat deze aardappelen moeten worden weggegooid.
 
Er zal een financiële bijdrage worden gevraagd om de producent een billijke prijs te kunnen bieden. Alle details zullen worden gespecificeerd in de aanbiedingen die op de Schenkingsbeurs worden gepubliceerd en het verschuldigde bedrag zal aan de producent of de verpakker moeten worden betaald volgens de aangegeven methoden.
 

Hoe deelnemen?

  • Al ingeschreven? Log in!
  • Nog niet op de Schenkingsbeurs ingeschreven? Registreer nu om op de hoogte te worden gebracht van de eerste aanbiedingen die worden gepubliceerd!

Nieuwe circulaire: het verstrekken zal onder de voorwaarden inzake btw van voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen niet worden belast in de inkomstenbelastingen bij de schenker

Woensdag 18 november 2020

5 november 2020, publiceerde FOD Financiën de “Circulaire 2020/C/136” over het verstrekken voor liefdadigheidsdoeleinden van voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen. Deze circulaire bespreekt de afstemming, voor de levering voor liefdadigheidsdoeleinden van voedingsmiddelen enerzijds en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen anderzijds, van het regime dat van toepassing is inzake inkomstenbelastingen op het regime inzake btw.

De volledige tekst van deze circulaire is hier beschikbaar.

Bijgevolg zal het verstrekken onder de voorwaarden inzake btw van voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen niet worden belast in de inkomstenbelastingen bij de schenker.

Bron: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/b59d23ca-e06f-4210-aa98-713afe78437a


COVID-19: Tweede solidaire actie in de Horeca en de voedingsindustrie tegen voedselverspilling met de Schenkingsbeurs

Maandag 19 oktober 2020

In deze tweede moeilijke periode wil de Schenkingsbeurs, in samenwerking met de POD Maatschappelijke Integratie en Fevia opnieuw ondersteuning bieden aan de horeca en de voedingsindustrie om hun voedseloverschotten te kunnen wegschenken aan sociale organisaties die voedselhulp bieden aan mensen in armoede. Cafés, restaurants, groothandels,… die over producten beschikken die het einde van de houdbaarheid naderen, worden uitgenodigd deze overschotten weg te schenken via de Schenkingsbeurs.

 

Voor hen die de Schenkingsbeurs niet kennen, het gaat over een internetplatform dat voedselschenkingen faciliteert door voedingsbedrijven die overschotten hebben (de schenkers) in contact te brengen met sociale organisaties in de voedselondersteuning die op zoek zijn naar voeding (de ontvangers). Dit platform kan gebruikt worden door alle ondernemingen in de voedingssector en is toegankelijk voor alle door het FAVV erkende organisaties die aan voedselondersteuning doen, welke hun activiteit ook is (voedselhulp, sociale kruidenier, sociaal restaurant,…). Deze oplossing maakt het mogelijk je schenkingen te traceren, waarbij de nodige administratie wordt gegenereerd en biedt veel anderen voordelen : 

 

Na de aankondiging van 16 oktober van sluiting van cafés en restaurants blijven duizenden ondernemingen achter met overschotten die ze niet hebben kunnen verwerken. Daarom stelt de Schenkingsbeurs aan deze ondernemingen voor om zich in te schrijven in de Schenkingsbeurs om de voedselschenking beschikbaar te kunnen stellen aan de sociale organisaties die het kunnen gebruiken voor de voedselondersteuning van mensen in armoede.

 

De tool occasionele schenking werkt eenvoudig: De schenkers geven hun schenking in op de site van de Schenkingsbeurs. Sociale organisaties ontvangen hierover een mail en kunnen dan op het platform de voedseloverschotten, die ze kunnen gebruiken voor hun werking, reserveren. 


10 miljoen maaltijden verdeeld door de Schenkingsbeurs

Dinsdag 29 september 2020

De Schenkingsbeurs bereikt 10 miljoen maaltijden – International Day of Awareness of Food Loss and Waste

De Verenigde Naties organiseren op 29 september de eerste “International Day of Awareness of Food Loss and Waste”. Terwijl het aantal mensen dat honger lijdt, blijft stijgen, schat de FAO (Food and Agriculture Organization) dat er in België per persoon per jaar ongeveer 345 kg voedsel verloren gaat of verspild wordt. Ter gelegenheid van deze bewustmakingsdag kunnen we met trots aankondigen dat de Schenkingsbeurs de mijlpaal van 10 miljoen maaltijden die sinds de officiële lancering in 2015 via haar platform zijn uitgedeeld, heeft gehaald!

 

Een paar cijfers

Sinds de officiële lancering is de Schenkingsbeurs verder geëvolueerd en ontwikkeld: we hebben het nu over meer dan 10.000.000 maaltijden die via het platform worden verdeeld! Niet minder dan 440 voedselhulporganisaties hebben al kunnen profiteren van de schenkingen die op de Schenkingsbeurs worden aangeboden. Dit vertegenwoordigt meer dan 110.000 verschillende artikelen die door bijna 200 verschillende schenkers zijn verdeeld. In totaal zijn we er trots op om aan te kondigen dat het platform meer dan 4.000 ton perfect consumeerbaar voedsel heeft gered van verspilling.

 

Dank u wel! ?

Dank aan iedereen die deelneemt aan dit project en bijdraagt aan het succes ervan!

 


COVID-19: Oproep tot vrijwilligers om de voedselhulp te ondersteunen

Dinsdag 31 maart 2020

De sector van de voedselondersteuning is erg getroffen door COVID-19

Terwijl consumenten zich nog kunnen voorzien van voeding, ondervinden heel wat sociale organisaties die aan voedselondersteuning doen ernstige gevolgen van de genomen maatregelen. Ze ondervinden niet alleen een terugval in de overschotten aangeboden door de distributiesector (door het koopgedrag van de klanten), maar zien ook het aantal vrijwilligers drastisch afnemen.

Dit heeft een groot gedeelte van de organisaties doen besluiten om de deuren te sluiten, wat op haar beurt gevolgen heeft voor de overblijvende organisaties die overspoeld worden met bijkomende gebruikers.

 

We hebben uw hulp nodig!

We nodigen u uit om u in te schrijven als vrijwilliger via de Schenkingsbeurs. 

U wordt in contact gebracht met organisaties in uw omgeving die hulp nodig hebben. In deze crisistijd zijn wederzijdse hulp en solidariteit essentieel om mensen in nood te helpen.