Nieuws

De Schenkingsbeurs wordt gemobiliseerd om een georganiseerd en efficiënt logistiek beheer aan te bieden

Vrijdag 27 augustus 2021

De Schenkingsbeurs sluit zich aan bij de solidariteitsbeweging in België

Sinds enkele weken is het hele team van de Schenkingsbeurs in actie gekomen om hulp te bieden aan de gemeenten die in juli door de overstromingen werden getroffen. Dankzij de grote betrokkenheid van de burgers en talrijke solidariteitsbewegingen zijn talrijke schenkingen aangeboden en via de Schenkingsbeurs naar de centra doorgesluisd. Momenteel nemen we, in samenwerking met de federale steunpunt, de civiele bescherming en het Rode Kruis, deel aan het beheer van de schenkingen die nog niet zijn toegewezen of die in bepaalde gemeenten overtollig zijn.

Dank aan schenkers

Tientallen bedrijven, producenten, grote voedingsindustrieën en supermarktketens hebben zich gemobiliseerd om hulp en steun te bieden aan de vele slachtoffers. Dank hen voor alle schenkingen die reeds zijn gedaan en voor de continuïteit van deze schenkingen in de komende weken. Hieraan moet de solidariteit worden toegevoegd van duizenden burgers die in vele centra schenkingen hebben gedaan.

Dank aan vervoerders

Het vervoer van de schenkingen naar de verschillende crisiscentra in de getroffen regio’s is een echte logistieke uitdaging die niet mogelijk zou zijn zonder de hulp van een groot aantal vervoersprofessionals. We danken in het bijzonder Vincent Logistics, STEF, Jost, Distristar, Euro Trafic, HJF Transports et Ice Concept voor hun steun en beschikbaarheid.

Diversifiëring van de activiteiten van de Schenkingsbeurs bij het beheer van deze crisis

De Schenkingsbeurs vergemakkelijkt gewoonlijk schenkingen door voedselbedrijven met onverkochte goederen (schenkers) en voedselhulporganisaties die op zoek zijn naar schenkingen (ontvangers) met elkaar in contact te brengen. De afgelopen weken heeft het platform een nieuwe rol op zich genomen, door ook de gehele logistieke organisatie van de hulp aan door rampen getroffen gemeenten op zich te nemen. Gesteund door de provincie Luik, het Waals Gewest en de federale steunpunt, heeft het Schenkingsbeurs-team zich gemobiliseerd om een georganiseerd en efficiënt logistiek beheer aan te bieden in samenwerking met PROPAC :

 • Verzameling
 • Sorteren
 • Opslag
 • Voorbereiding
 • Bestellingen
 • Leveringen
 • Ontvangsten

De laatste paar weken in cijfers

Sinds de gebeurtenissen van half juli zijn er al niet minder dan 290 pallets met schenkingen uitgedeeld, goed voor meer dan 120.000 kg aan producten: water, melk, zoete dranken, toiletpapier, schoonmaakmiddelen, hygiëneproducten, koffie, chocolade, graanproducten, niet-bederfelijke levensmiddelen, kartonnen borden, enz.

Meer informatie

 


Logistieke organisatie van de levering van schenkingen aan de gemeenten getroffen door de overstromingen

Donderdag 12 augustus 2021

Sinds vrijdag 16 juli is de Schenkingsbeurs, in samenwerking met de verschillende gemeentediensten van de zwaarst getroffen regio’s, bezig met het inzamelen, organiseren en beheren van talrijke schenkingen aan de getroffen gemeenten.

Dankzij de steun en hulp van verscheidene logistieke partners zijn reeds tientallen tonnen levensmiddelen aan diverse opvanghuizen en plaatselijke verenigingen geleverd.

Veel voorstanders

Dank aan de vele logistieke dienstverleners en aan Logistics in Wallonia die ons bij deze operatie helpen, en ook aan de verschillende schenkers voor de reeds uitgedeelde producten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als uw organisatie wenst ook deel te nemen aan het netwerk Solidaire Vervoerders, kunt u zich hier inschrijven of per e-mail contact met ons opnemen via info@schenkingsbeurs.be

We hebben nog steeds uw hulp nodig met producten! 

Bent u een handelaar, een bedrijf of een crisisbeheersingseenheid en wilt u producten doneren? Eén klik is voldoende om u als schenker te registreren en ons team zal contact met u opnemen.

Bent u een transportprofessional en kunt u producten vervoeren of opslaan? Contacteer ons per e-mail op info@schenkingsbeurs.be

 


Operatie Aardappelen 2021

Donderdag 15 april 2021

Operatie Aardappelen 2021

Het Schenkingsbeurs-team verheugd de komst van “Operatie Aardappelen 2021” aan te kondigen in samenwerking met “Collège des producteurs”.
 
In de komende weken zullen enkele honderden tonnen gewassen of ongewassen aardappelen, waarvan vooral BIO, op het platform worden aangeboden. De aardappelen zullen worden aangeboden in netten van 5 kg/10 kg die rechtstreeks bij de producenten/verpakkers worden opgehaald.
 

Lokale kwaliteitsproducten tegen aantrekkelijke voorwaarden

Deze operatie is georganiseerd met een dubbel doel voor ogen:
 • De voedselhulpsector toegang geven tot lokale en kwaliteitsproducten tegen een aantrekkelijke prijs.
 • Om voedselverspilling tegen te gaan en zo te voorkomen dat deze aardappelen moeten worden weggegooid.
 
Er zal een financiële bijdrage worden gevraagd om de producent een billijke prijs te kunnen bieden. Alle details zullen worden gespecificeerd in de aanbiedingen die op de Schenkingsbeurs worden gepubliceerd en het verschuldigde bedrag zal aan de producent of de verpakker moeten worden betaald volgens de aangegeven methoden.
 

Hoe deelnemen?

 • Al ingeschreven? Log in!
 • Nog niet op de Schenkingsbeurs ingeschreven? Registreer nu om op de hoogte te worden gebracht van de eerste aanbiedingen die worden gepubliceerd!

Nieuwe circulaire: het verstrekken zal onder de voorwaarden inzake btw van voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen niet worden belast in de inkomstenbelastingen bij de schenker

Woensdag 18 november 2020

5 november 2020, publiceerde FOD Financiën de “Circulaire 2020/C/136” over het verstrekken voor liefdadigheidsdoeleinden van voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen. Deze circulaire bespreekt de afstemming, voor de levering voor liefdadigheidsdoeleinden van voedingsmiddelen enerzijds en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen anderzijds, van het regime dat van toepassing is inzake inkomstenbelastingen op het regime inzake btw.

De volledige tekst van deze circulaire is hier beschikbaar.

Bijgevolg zal het verstrekken onder de voorwaarden inzake btw van voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen niet worden belast in de inkomstenbelastingen bij de schenker.

Bron: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/b59d23ca-e06f-4210-aa98-713afe78437a


COVID-19: Tweede solidaire actie in de Horeca en de voedingsindustrie tegen voedselverspilling met de Schenkingsbeurs

Maandag 19 oktober 2020

In deze tweede moeilijke periode wil de Schenkingsbeurs, in samenwerking met de POD Maatschappelijke Integratie en Fevia opnieuw ondersteuning bieden aan de horeca en de voedingsindustrie om hun voedseloverschotten te kunnen wegschenken aan sociale organisaties die voedselhulp bieden aan mensen in armoede. Cafés, restaurants, groothandels,… die over producten beschikken die het einde van de houdbaarheid naderen, worden uitgenodigd deze overschotten weg te schenken via de Schenkingsbeurs.

 

Voor hen die de Schenkingsbeurs niet kennen, het gaat over een internetplatform dat voedselschenkingen faciliteert door voedingsbedrijven die overschotten hebben (de schenkers) in contact te brengen met sociale organisaties in de voedselondersteuning die op zoek zijn naar voeding (de ontvangers). Dit platform kan gebruikt worden door alle ondernemingen in de voedingssector en is toegankelijk voor alle door het FAVV erkende organisaties die aan voedselondersteuning doen, welke hun activiteit ook is (voedselhulp, sociale kruidenier, sociaal restaurant,…). Deze oplossing maakt het mogelijk je schenkingen te traceren, waarbij de nodige administratie wordt gegenereerd en biedt veel anderen voordelen : 

 

Na de aankondiging van 16 oktober van sluiting van cafés en restaurants blijven duizenden ondernemingen achter met overschotten die ze niet hebben kunnen verwerken. Daarom stelt de Schenkingsbeurs aan deze ondernemingen voor om zich in te schrijven in de Schenkingsbeurs om de voedselschenking beschikbaar te kunnen stellen aan de sociale organisaties die het kunnen gebruiken voor de voedselondersteuning van mensen in armoede.

 

De tool occasionele schenking werkt eenvoudig: De schenkers geven hun schenking in op de site van de Schenkingsbeurs. Sociale organisaties ontvangen hierover een mail en kunnen dan op het platform de voedseloverschotten, die ze kunnen gebruiken voor hun werking, reserveren.