COVID-19 : Allemaal samen om de actoren van de voedselhulp te ondersteunen

In coördinatie met de federale en regionale overheid wordt het internetplatform Schenkingsbeurs aangeboden als een geschikte oplossing voor de problemen die de voedselondersteuning momenteel kent in België. De actuele uitzonderlijke situatie noopt ons ertoe onze middelen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen om de duizenden kwetsbare mensen in ons land te kunnen ondersteunen. Daarom rekenen we op alle actoren in de voedingsketen, van producenten tot consumenten.

✓ Inschrijven als schenker

✓ Inschrijven als vrijwilliger

Probleem

Informatie over schenkingen, maar ook over degenen die actief blijven op het terrein is de essentiële basis om coherente acties op te zetten in overleg met de overheid en met de betrokken sectorfederaties. Vanaf deze week zullen we misschien in de distributiesector het effect zien van de actuele situatie met een verspilling die records haalt die we voorheen niet kenden.

Deze ongewone omstandigheden vragen om een specifieke aanpak. Voor deze mobilisatie willen we gebruik maken van een tool waarvan de bruikbaarheid reeds bewezen is om de federale, regionale en lokale autoriteiten te ondersteunen in het beantwoorden van de noden van de meest kwetsbare bevolking, noden die in de volgende weken nog verder zullen stijgen. Er zijn ook reeds heel wat oproepen gelanceerd om vrijwilligers bijeen te brengen die een steentje kunnen bijdragen.

De sector van de voedselondersteuning is erg getroffen door COVID-19

Terwijl consumenten zich nog kunnen voorzien van voeding, ondervinden heel wat sociale organisaties die aan voedselondersteuning doen ernstige gevolgen van de genomen maatregelen. Ze ondervinden niet alleen een terugval in de overschotten aangeboden door de distributiesector (door het koopgedrag van de klanten), maar zien ook het aantal vrijwilligers drastisch afnemen.

Dit heeft een groot gedeelte van de organisaties doen besluiten om de deuren te sluiten, wat op haar beurt gevolgen heeft voor de overblijvende organisaties die overspoeld worden met bijkomende gebruikers.

De Schenkingsbeurs biedt ondersteuning in het beheer van de crisis

De Schenkingsbeurs is een digitaal platform dat schenkingen van voedsel faciliteert door voedingsbedrijven met overschotten (schenkers) in contact te brengen met sociale organisaties die mensen in armoede met voeding ondersteunen (de ontvangers). Dit platform is beschikbaar voor alle bedrijven in de voedingssector en toegankelijk voor alle door het FAVV toegelaten organisaties die aan voedselondersteuning doen in België (dus in Wallonië, Vlaanderen en Brussel).

De Schenkingsbeurs maakt het mogelijk om schenkingen toe te leiden naar meer dan 800 sociale organisaties voor voedselondersteuning, waaronder de netwerken van voedselhulp in België (Sint-Vincentiusgroepen, Resto du Coeur, Rode Kruis, enz..), 18 regionale distributieplatformen en de 9 Voedselbanken, en dat in coördinatie met de 581 sociale huizen in België en het Ministerie van Maatschappelijke Integratie (POD MI). Tot op vandaag zijn er reeds meer dan 7.000.000 maaltijden verdeeld via het platform.

In samenwerking met het FAVV en de overheden, is het een platform dat alle informatie vanuit de verschillende actoren in de voedingsketen onmiddellijk ter beschikking stelt. Deze oplossing maakt het mogelijk om een duidelijk overzicht te houden en garandeert de traceerbaarheid van de schenkingen, terwijl de administratieve taken worden vergemakkelijkt (Btw, tabellen, rapporten, enz..).

Het voorstel van de Schenkingsbeurs

Operationeel sinds 2015 is de Schenkingsbeurs in staat om deze informatietaak te vervullen. Ze is ontworpen om:

  1. Het aanbod van verschillende schenkingen van voeding bij elkaar brengen. Dit aanbod zal in de volgende dagen en weken sterk verstoord zijn en op deze manier worden alle sociale organisaties op dynamische en gelijkwaardige manier ingelicht. Dit zal gebeuren in overleg met de regionale distributieplatformen voor voedselondersteuning. (Beheer van het aanbod)
  2. Een pilootgroep opzetten die de operatie in goede banen leidt voor en samen met de medewerkers uit de voedselondersteuning, waarbij ze zich zullen baseren op ervaringen op het terrein en in nauwe samenwerking met de POD MI, sociale huizen, FdSS en Herwin. (Beheer van de vraag)
  3. Een logistieke cel opzetten (COVID-19) om de producten op de meest efficiënte manier toe te leiden en om een snelle distributie te garanderen, rekening houdend met de voedingsnormen. (Logistiek beheer).

We hebben uw hulp nodig!

We nodigen u uit om u in te schrijven als schenker in de Schenkingsbeurs indien dit nog niet het geval is, om reeds toegang te hebben op het moment dat u met voedseloverschotten wordt geconfronteerd.

In deze crisisperiode zal uw deelname het mogelijk maken om de voedselschenkingen beter te organiseren en kan u een bijdrage leveren in de strijd tegen voedselverspilling en tegelijk ondersteuning bieden in de huidige uitzonderlijke situatie.