Systematisch schenkingen doen of ontvangen

App3

Deze module ondersteunt de plaatselijke schenkers en ontvangers bij regelmatige en systematische schenkingen. Deze tool is bijvoorbeeld handig voor een supermarkt die wekelijkse of dagelijkse schenkingen aan voedselhulp- en sociale organisaties in haar gemeente wil organiseren.Met de Schenkingsbeurs kunnen onverkochte levensmiddelen systematisch, efficiënt en duurzaam worden uitgewisseld, volledig transparant en met naleving van de wettelijke voorschriften.

Met de Schenkingsbeurs kunnen schenkingen gemakkelijk worden beheerd dankzij een professionele oplossing op maat. Alle schenkingen staan in een duidelijk overzicht en zijn perfect traceerbaar, wat de administratie vergemakkelijkt (btw, ophaalbonnen, verslagen, …). De software van de Schenkingsbeurs voor de systematische schenkingen wordt op transparante wijze geïntegreerd met jouw informatiesysteem. Geen extra werk voor jouw personeel dus. De medewerkers van beide partijen kunnen ook begeleiding en opleiding krijgen om deze samenwerking vlot en efficiënt te organiseren.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op