Makkelijker afstand doen van FEAD-voedingsmiddelen

Bovenop de mogelijkheid om onverkochte voedingsmiddelen te ontvangen, vergemakkelijkt de Schenkingsbeurs, in samenwerking met de POD Maatschappelijke Integratie, de manier om afstand te doen van FEAD-voedingsmiddelen tussen erkende instellingen. Vanaf nu hebben jullie de mogelijkheid om eventuele FEAD-overschotten voor te stellen aan de OCMW’s en andere erkende organisaties en om omgekeerd ook zelf hiervan te genieten wanneer jullie interesse zouden hebben.

 

Een FEAD-overschot voorstellen

De instellingen die een overschot aan FEAD-voedingsmiddelen hebben, mogen inloggen en een bericht publiceren om voor te stellen afstand te doen.

Deze afstand van eventuele FEAD-overschotten kan worden voorgesteld onder de volgende voorwaarden:

  • Geldige vervaldatum
  • Opslag van de producten op een droge en geventileerde plaats die een optimale bewaring van de producten mogelijk maakt

Reeds ingeschreven? Log in

Nog niet ingeschreven? Schrijf in

 

Een beschikbaar FEAD-product reserveren

De erkende FEAD-instellingen kunnen de aanbiedingen van beschikbare goederen voor afstand raadplegen en diegene die hen interesseren eenvoudig reserveren. Wij herinneren jullie eraan dat jullie niet verplicht zijn om het volledige lot te nemen dat werd voorgesteld en dat jullie samen het tijdstip en de plaats van overdracht mogen overeenkomen.

Indien jullie interesse hebben in één of meer van deze aanbiedingen, verzoeken wij jullie om contact op te nemen met de POD Maatschappelijke Integratie waarvan jullie de contactgegevens hieronder terugvinden om een toelating tot afstand te ontvangen. Vervolgens moeten jullie de bon tot afstand invullen, beschikbaar in bijlage V van het reglement FEAD en er een kopie van bezorgen aan de POD Maatschappelijke Integratie.

Reeds ingeschreven? Log in

Nog niet ingeschreven? Schrijf in

 

Nog niet erkend door het FEAD? Vragen/opmerkingen/suggesties over de producten van het FEAD?

Aarzel niet om contact op te nemen met de dienst FEAD van de POD Maatschappelijke Integratie:

POD Maatschappelijke Integratie

Kruidtuinlaan 50 bus 165

1000 Brussel

T. +32 2 508 85 85

voeding@mi-is.be

vraag@mi-is.be