Vrijwilligers

Oproep tot vrijwilligers om de voedselhulp te ondersteunen

Voedselbanken, OCMW’s en alle verenigingen die actief zijn in de voedselhulpsector verstrekken dagelijks aanzienlijke voedselhulp aan de meest behoeftigen. Op dit moment heeft deze sector een tekort aan mensen om zijn missies uit te voeren en heeft het behoefte aan vrijwilligers. Daarom roept de POD Maatschappelijke Integratie u op om de voedselzekerheid van de meest kwetsbare mensen te behouden.

Benodigde activiteiten

  • Overschotten op te halen (supermarkten, horeca, enz.) en naar de vereniging te brengen die ik ondersteun
  • Voor het vervoer van de producten te zorgen tussen het referentiemagazijn en de opslag-/distributielocatie van de vereniging
  • De producten in ontvangst nemen en sorteren
  • De producten voor de ontvangers voorbereiden
  • De producten aan de ontvangers verdelen
  • Administratieve taken ondersteunen

We hebben u nodig! 

We nodigen u nu uit om u als vrijwilliger in te schrijven via de Schenkingsbeurs. U wordt in contact gebracht met organisaties in uw regio die hulp nodig hebben. Wederzijdse hulp en solidariteit zijn essentieel om mensen in nood te helpen.

Verzekering

Voor Wallonië en Brussel? Meer informatie 

Pour Vlaanderen? Meer informatie