Nieuws

COVID-19: Oproep tot vrijwilligers om de voedselhulp te ondersteunen

Dinsdag 31 maart 2020

De sector van de voedselondersteuning is erg getroffen door COVID-19

Terwijl consumenten zich nog kunnen voorzien van voeding, ondervinden heel wat sociale organisaties die aan voedselondersteuning doen ernstige gevolgen van de genomen maatregelen. Ze ondervinden niet alleen een terugval in de overschotten aangeboden door de distributiesector (door het koopgedrag van de klanten), maar zien ook het aantal vrijwilligers drastisch afnemen.

Dit heeft een groot gedeelte van de organisaties doen besluiten om de deuren te sluiten, wat op haar beurt gevolgen heeft voor de overblijvende organisaties die overspoeld worden met bijkomende gebruikers.

 

We hebben uw hulp nodig!

We nodigen u uit om u in te schrijven als vrijwilliger via de Schenkingsbeurs. 

U wordt in contact gebracht met organisaties in uw omgeving die hulp nodig hebben. In deze crisistijd zijn wederzijdse hulp en solidariteit essentieel om mensen in nood te helpen.


COVID-19 : Allemaal samen om de actoren van de voedselhulp te ondersteunen

Dinsdag 24 maart 2020

In coördinatie met de overheid in Wallonië, Vlaanderen en Brussel-Hoofdstad stelt de Schenkingsbeurs een uitgebreide campagne van voedseldonaties voor ten voordele van alle voedselhulpverenigingen die nog actief zijn.

We nodigen alle actoren van de voedselketen uit om op een gecoördineerde manier te handelen met de overheid en de actoren op het terrein, via de Schenkingsbeurs dat zal worden gebruikt als een instrument voor de globalisering van het aanbod van schenkingen. De mobilisatie van de burgers is gebaseerd op de gezamenlijke inspanningen van alle sociaal-economische sectoren, maar vooral die welke actief zijn in de voedselketen.

Het enige wat nodig is, is één klik om je als schenker te registreren en wij zorgen voor de rest.

Tijdens deze crisisperiode zal de mobilisatie van iedereen u toelaten om alle giften op territoriaal niveau zo goed mogelijk te organiseren en zo uw acties ter bestrijding van voedselverlies en -verspilling te combineren tot een concrete en onmisbare maatschappelijke bijdrage ten opzichte van de huidige situatie!

Meer informatie hier


COVID-19: Een solidaire actie van de Schenkingsbeurs tegen voedselverspilling in de Horeca

Maandag 16 maart 2020

In deze moeilijke periode wil de Schenkingsbeurs ondersteuning bieden aan de horeca om hun voedseloverschotten te kunnen wegschenken aan sociale organisaties die voedselhulp bieden aan mensen in armoede. Cafés, restaurants, groothandels,… die over producten beschikken die het einde van de houdbaarheid naderen, worden uitgenodigd deze overschotten weg te schenken via de Schenkingsbeurs.

 

Voor hen die de Schenkingsbeurs niet kennen, het gaat over een internetplatform dat voedselschenkingen faciliteert door voedingsbedrijven die overschotten hebben (de schenkers) in contact te brengen met sociale organisaties in de voedselondersteuning die op zoek zijn naar voeding (de ontvangers). Dit platform kan gebruikt worden door alle ondernemingen in de voedingssector en is toegankelijk voor alle door het FAVV erkende organisaties die aan voedselondersteuning doen, welke hun activiteit ook is (voedselhulp, sociale kruidenier, sociaal restaurant,…).

 

Na de aankondiging van 12 maart van sluiting van cafés en restaurants blijven duizenden ondernemingen achter met overschotten die ze niet hebben kunnen verwerken. Daarom stelt de Schenkingsbeurs aan deze ondernemingen voor om zich in te schrijven in de Schenkingsbeurs om de voedselschenking beschikbaar te kunnen stellen aan de sociale organisaties die het kunnen gebruiken voor de voedselondersteuning van mensen in armoede.

 

De tool occasionele schenking werkt eenvoudig: De schenkers geven hun schenking in op de site van de Schenkingsbeurs. Sociale organisaties ontvangen hierover een mail en kunnen dan op het platform de voedseloverschotten, die ze kunnen gebruiken voor hun werking, reserveren. Deze oplossing maakt het mogelijk je schenkingen te traceren, waarbij de nodige administratie wordt gegenereerd (Btw, bonnen, overzichten,…)


Voorstellen of genieten van FEAD-overschotten door de Schenkingsbeurs? Het is mogelijk !

Vrijdag 31 januari 2020

Bovenop de mogelijkheid om onverkochte voedingsmiddelen te ontvangen, vergemakkelijkt de Schenkingsbeurs, in samenwerking met de POD Maatschappelijke Integratie, de manier om afstand te doen van FEAD-voedingsmiddelen tussen erkende instellingen.

Vanaf nu hebben jullie de mogelijkheid om eventuele FEAD-overschotten voor te stellen aan de OCMW’s en andere erkende organisaties en om omgekeerd ook zelf hiervan te genieten wanneer jullie interesse zouden hebben.

Meer informatie? Klik hier

Het is een gezamenlijk initiatief van de Schenkinhgsbeurs en POD MI op het gebied van strijd tegen voedselverspilling in verband met FEAD. 

De Schenkingsbeurs is finalist voor de Food Waste Award 2019. Stem mee op ons!

Zondag 17 maart 2019

Waaw! De Schenkingsbeurs is genomineerd als finalist voor de Food Waste Award in de categorie Voedselverlies Changemakers! Steun je ons mee door te stemmen vóór 28/3 op https://foodwasteawards.be/stem-2/ Bedankt!

De jury oordeelde dat de Schenkingsbeurs een sterke oplossing biedt om voedseloverschotten een zinvolle bestemming te geven. Het innovatieve karakter en de impact die het platform bereikt zijn sterke troeven van de Schenkingsbeurs.