Nieuws

Carrefour schakelt Schenkingsbeurs in voor systematische schenkingen

Donderdag 22 december 2016

Carrefour wil ook in Vlaanderen de overschotten uit zijn winkels systematisch gaan wegschenken. Dit betekent dat in iedere winkel elke dag de overschotten worden opgehaald. Dit hoeft niet steeds door dezelfde organisatie te zijn, verschillende organisaties uit de buurt kunnen in het weekrooster worden opgenomen. Om dit proces zo vlot mogelijk te laten verlopen wordt de Schenkingsbeurs ingeschakeld. Het personeel in de Carrefours scannen de producten, die nog consumeerbaar zijn, uit en ze worden tegelijk ingescand in de Schenkingsbeurs. Ze zetten de producten klaar en de sociale organisatie komt ze ophalen.

Klinkt eenvoudig maar er komt toch heel wat bij kijken om dit vlot te laten verlopen, vooral omdat beide partijen het niet gewoon zijn om met elkaar samen te werken en elkaars werking niet kennen. Via het project Action Lab treedt KOMOSIE op als go-between tussen beide partijen met de bedoeling het proces te faciliteren en tot een vlotte samenwerking te komen. Voor meer info, contacteer Caroo Tors, caroo.torfs{at}komosie.be, tel: 03 281 03 30.


Meer dan 330 ton voedseloverschotten herverdeeld!

Dinsdag 22 november 2016

mivas-goedgevoel-inzameling-focus  

Tijdens de officiële lancering van de Schenkingsbeurs in oktober 2015 wezen de federale minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus en drie aanwezige regionale ministers op de uitdagingen van voedselhulp in het kader van de stijgende armoede. Sindsdien hebben meer dan 300 sociale organisaties zich ingeschreven op de Schenkingsbeurs. Dankzij de samenwerkingen tussen schenkers en ontvangers van voedseloverschotten werd er sinds de creatie van het platform al 330 ton voedseloverschotten herverdeeld, waarvan 270 in de laatste 12 maanden.

Op 29 oktober 2015 organiseerden initiatiefnemers KOMOSIE vzw, FdSS vzw en Level IT de officiële lancering van de Schenkingsbeurs. De website www.schenkingsbeurs.be vergemakkelijkt voedselschenkingen aan voedselhulp- en sociale organisaties door bedrijven die voedseloverschotten hebben in contact te brengen met organisaties die graag voedselschenkingen willen ontvangen.  

Het online platform biedt verschillende professionele tools aan, die aangepast zijn aan de activiteiten en noden van schenkers en sociale organisaties. Er is onder andere een interactieve kaart waar lokale voedselhulp- en sociale organisaties zich kenbaar kunnen maken, en er is de mogelijkheid om zowel systematisch te schenken als via occasionele aankondigingen.   

Waarom de Schenkingsbeurs?

“Landbouwers, distributeurs en voedingsbedrijven blijven vaak met producten zitten die ze niet meer mogen of kunnen verhandelen, maar die eigenlijk nog perfect eetbaar zijn.”, aldus Etienne Rubens van KOMOSIE vzw. “Tegelijk zijn er in België een stijgend aantal mensen die aangewezen zijn op voedselhulp”. Vanuit die nood om voedseloverschotten een hoogwaardige bestemming te geven, ontstond het idee voor de Schenkingsbeurs. 

 Het thema van voedseloverschotten was onlangs weer zeer actueel in het kader van de appelen en peren. Een concreet voorbeeld waarbij de Schenkingsbeurs gebruikt werd voor de verdeling van fruitoverschotten is Depot Margo, het sociaal distributieplatform van RIMO Limburg vzw. Ze verdeelden de voorbije weken onder andere appelen van Belorta in Borgloon. Karel Bollen van Depot Margo: “De Schenkingsbeurs is een perfect werkinstrument voor het beheer van de voedseloverschotten die we herverdelen. Het vergemakkelijkt aanzienlijk de communicatie met ontvangende hulporganisaties en het administratief beheer van schenkingen.”

Vleeswarenproducent Tradelio, één van de actieve schenkers op de Schenkingsbeurs, verklaart waarom ze deelnemen: “Voor ons is het echt not done om voedingswaren weg te gooien, zeker als je weet dat er mensen zijn die honger lijden. Als we overschotten hebben, kunnen we die dankzij de Schenkingsbeurs vlot kenbaar maken aan sociale organisaties. De respons op deze schenkingen is steeds snel en positief.” 

Een vertrouwensband tussen schenkers en ontvangers is essentieel. Daarom ondertekenen gebruikers bij aanvang een kwaliteitscharter. Dit charter heeft betrekking op onder andere het sociaal oogmerk van de ontvangende organisatie en het respecteren van regelgeving inzake voedselveiligheid.

Een veelbelovende start       

De Schenkingsbeurs is alvast goed uit de startblokken geschoten. Er zijn intussen al 300 voedselhulp- en sociale organisaties die zich hebben ingeschreven. In het voorbije jaar hebben 44 actieve schenkers ruim 270 ton etenswaren een nieuwe bestemming gaven. Sinds de start van het project in januari 2015 gaat het zelfs om 330 ton.

Tevreden gebruikers

Het OCMW van Brussel

Voor zowel schenkers als ontvangers is het belangrijk om op een efficiënte en transparante manier te werk te kunnen gaan. Pascale Peraita, voorzitter van het OCMW van Brussel, vertelt: “Het OCMW van Brussel heeft een ambitieus project opgezet van circulaire en solidaire economie: het project DREAM. Dit project recupereert voedseloverschotten van verschillende leveranciers om ze vervolgens te herverdelen aan 35 voedselhulporganisaties in Brussel. De Schenkingsbeurs is een opmerkelijk beheersinstrument. Het stelt ons in staat om op een eenvoudige, duidelijke en doeltreffende manier te communiceren met onze partners. Het zorgt ook voor een goed stockbeheer. In enkele klikken en binnen enkele uren zijn de ingeschreven overschotten reeds verdeeld. De Schenkingsbeurs speelt dus een belangrijke rol in het behalen van de doelstelling van DREAM: kwetsbare personen in Brussel toegang geven tot gezonde en evenwichtige voeding, en strijden tegen voedselverspilling.”

Carrefour Belgium

Pascal Léglise, directeur Duurzame Ontwikkeling Carrefour Belgium, legt de nadruk op het nut van de Schenkingsbeurs in het kader van het maatschappelijk engagement van Carrefour Belgium: “Al meer dan 15 jaar engageert Carrefour Belgium zich voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, waaronder de strijd tegen voedselverspilling. In dit kader gebruiken meer en meer Carrefour winkels de Schenkingsbeurs. Het biedt een efficiënte professionele oplossing om onze voedselschenkingen aan lokale erkende voedselhulporganisaties te organiseren.”

Mark van Muylem, zaakvoerder van Carrefour Hypermarket Strombeek-Bever en gebruiker van de Schenkingsbeurs geeft aan dat hij bij is met de geboekte vooruitgang. “De Schenkingsbeurs laat mij toe voedselverspilling te vermijden door voor alle volwaardige overschotten op eenvoudige wijze een sociale bestemming te vinden. Het biedt de mogelijkheid om deze schenkingen te doen op een gestructureerde manier, met tracabiliteit tot de voedselhulp- of sociale organisaties. Verder vind ik het ook belangrijk te melden dat we goed bijgestaan worden door de helpdesk om dit project in goede banen te leiden.”  

vzw l’ILOT

Le clos is een dagcentrum voor daklozen en maakt deel uit van vzw l’ILOT. “Deze applicatie stelt ons in staat om verse producten te ontvangen die we verwerken met de hulp van de daklozen. Bij de ontwikkeling van zo’n project is het volgens mij belangrijk te kunnen voldoen aan de logistieke behoeften. Het gaat om democratisering, zodat alle organisaties kunnen deelnemen, ongeacht hun middelen in tijd en mensen”.

Partners en steun

De Schenkingsbeurs en de bijhorende begeleiding is mogelijk dankzij een aantal partners.  De federale en regionale overheden, alsook de OVAM, de Stad Antwerpen, het NSZ en het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer geloven sterk in deze facilitator van voedselschenkingen. De Schenkingsbeurs is ook opgenomen als concrete actie in de Ketenroadmap voedselverlies. Vlaams minister Liesbeth Homans: “Als Vlaams minister van Armoedebestrijding ondersteun ik voor de volle 100 procent projecten – waaronder de Schenkingbeurs – waarbij onverkochte etenswaren een nieuwe, sociale bestemming krijgen en zo ten goede komen van mensen die in armoede leven.”

Voedingsbedrijven en sociale- of voedselhulporganisatie die geïnteresseerd zijn om voedseloverschotten te schenken of te ontvangen kunnen zich registreren op www.schenkingsbeurs.be

 


Twee nieuwe proefprojecten met de grootdistributie

Dinsdag 3 mei 2016

Na Carrefour hebben twee nieuwe winkelketens gekozen om in zee te gaan met de Schenkingsbeurs en een proefproject op te starten dat onverkochte levensmiddelen aan voedselhulporganisaties schenkt.

ALDI

De Conférence des Élus de Meuse-Condroz-Hesbaye, voorgezeten door Christophe Collignon, Georges Pire, Christian Noiret en Joseph George, leidt sinds 2014 het project “Voedselhulp en verdeling van onverkochte etenswaren” in de 31 gemeenten van het arrondissement Hoei-Borgworm, dat de inzameling van voedseloverschotten uit supermarkten wil verbeteren. Hier vind je meer info over dit project. De vereniging heeft dan ook de kans gegrepen om samen te werken met de onderneming die de ALDI-winkels in Hoei-Borgworm vertegenwoordigt om, in samenwerking met de Schenkingsbeurs, een proefproject te lanceren waarbij de onverkochte levensmiddelen van de winkels in Tihange en Amay weggegeven worden.

Dit proefproject stimuleert de inzameling van onverkochte levensmiddelen door de hulporganisaties die voedselpakketten verdelen in het arrondissement Hoei-Borgworm, en de lokale uitwisselingen in lijn met de hygiënische voorschriften van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). Dankzij de Schenkingsbeurs wordt de bestaande logistiek geoptimaliseerd, zowel voor de schenkers als voor de ontvangers, waarvan de noden sterk verschillen. 

mestdagh

De groep Mestdagh heeft ook een proefproject opgestart in drie Carrefour Market winkels in samenwerking met de Schenkingsbeurs. Het Schenkingsbeursplatform wordt gebruikt om het uitwisselingsproces van voedingsoverschotten te beheren en om de administratieve rompslomp te vereenvoudigen. De Schenkingsbeurs biedt hiermee een efficiënte manier om schenkingen te doen, afgestemd op de interne logistiek van de winkels.


Het project DREAM geeft dagelijks ongeveer één ton onverkochte fruit en groenten een goede bestemming

Woensdag 17 februari 2016

Het OCMW van Stad Brussel en de vzw Mabru (de vroegmarkt van Brussel) hebben dinsdag ochtend 16 februari het project DREAM ingehuldigd: Distributie en Recuperatie van EtenswAren van Mabru.

Het project heeft als doel om onverkocht voedsel van de Vroegmarkt van Brussel (fruit en groenten) te recupereren; en uit te delen aan verenigingen die actief zijn op het vlak van voedselhulp voor een kansarm publiek. Dit project beantwoordt aan talrijke sociale, economische, milieu- en gezondheidsgerelateerde bekommernissen in Brussel.

De DREAM-service is geleidelijk aan in de voorbije 3 maanden geïnstalleerd op de site van de vroegmarkt. Twee werknemers van het OCMW en 2 steuntrekkenden werken op de sorteer- en stockage-afdeling om alle onverkochte fruit en groenten te beheren die geschonken worden door een twintigtal handelaren op de markt.

Het OCMW van Brussel gebruikt het online platform Schenkingsbeurs om dagelijks de talrijke schenkingen te beheren alsook de reservaties van deze schenkingen door de 25 sociale en voedselhulporganisaties die momenteel aan het project deelnemen.

De geïnteresseerde sociale organisaties krijgen een automatisch verwittiging per email zodra de nieuwe schenkingen online beschikbaar zijn op de website van de Schenkingsbeurs. Ze kunnen er de beschrijving en de beschikbare hoeveelheden van het aangeboden fruit en groenten bekijken. Elke organisatie reserveert vervolgens online die aanbiedingen die overeenkomen met zijn noden aan producten.

Eens de reservatie is gebeurd, kunnen de medewerkers van het OCWM de lijst van alle reservaties consulteren per organisatie en zorgen ze ervoor dat de producten geleverd worden met een camionette tot bij de organisaties. Het project DREAM levert op deze manier ongeveer dagelijks één ton fruit en groenten

Hier kan u de reportage bekijken die de VRT hierover maakte.

Voor meer info, wend u tot het Departement Communicatie – Tel: 02 543 62 20


Officiële lancering van de Schenkingsbeurs

Vrijdag 30 oktober 2015

Op 29 oktober ’15 werd het platform Schenkingsbeurs officieel voorgesteld door de initiatiefnemers KOMOSIE vzw, FdSS en Level IT. Dit gebeurde in aanwezigheid van o.a. federaal minister van Middenstand, Landbouw en Maatschappelijke integratie Willy Borsus, vertegenwoordigers van de Vlaamse Minister voor Armoedebestrijding en Sociale economie Liesbeth Homans, van de Waalse minister Di Antonio en van de Brusselse Minister Frémault, COMEOS en de OVAM.

Het online platform www.schenkingsbeurs.be vergemakkelijkt in heel België voedselschenkingen van bedrijven uit de ganse voedingssector aan voedselhulp- en sociale organisaties. De Schenkingsbeurs brengt  de schenkers en ontvangers met elkaar in verbinding, voornamelijk voor lokale schenkingen, en vergemakkelijkt het beheer van die schenkingen.

De voorbije maanden hebben zich al 150 voedselhulp- en sociale organisaties ingeschreven. Bedrijven uit de voedingssector die overschotten wensen te schenken kunnen nu dus gemakkelijk geïnteresseerde ontvangers in hun buurt vinden. Daarom kunnen we vanaf nu ook de bedrijven uit de voedingssector actief informeren over de Schenkingsbeurs en hun uitnodigen om de voordelen van het platform te ontdekken.

Het volledige persbericht opgesteld naar aanleiding van deze officiële lancering vindt u hier.