Nieuws

“La Grande Collecte 2022” – De circulaire economie ter ondersteuning van de vrijwilligerssector met Recupel en Nostalgie

Donderdag 23 juni 2022

Ook dit jaar was de Schenkingsbeurs partner van “La Grande Collecte – Mission Recyclage” de Recupel met Nostalgie België. Dankzij de solidariteit en de vrijgevigheid van de Waalse bevolking werd 5 ton toestellen ingezameld die werden/worden herverdeeld onder verenigingen en OCMW’s in Wallonië en Brussel. Deze nieuwe actie is niet alleen een grote daad van burgerlijke solidariteit, maar past ook in een dynamiek van herstel en hergebruik van producten die aansluit bij onze verbintenissen in de strijd tegen voedselverlies en -verspilling ter ondersteuning van de voedselhulpsector.

 

Verzamelen

Tijdens vier inzameldagen zette Nostalgie een mobiele studio op om met de Recupel-teams naar de parkings van een supermarkt te gaan. Tijdens live-uitzendingen werd de luisteraars gevraagd hun apparaten, of ze nu nog werkten of niet, in te brengen om anderen in nood te helpen, of om ze te laten recycleren als ze helemaal niet meer in gebruik waren. Het was ook een gelegenheid voor Recupel om mensen te herinneren aan de noodzaak om dit dagelijks te doen, het hele jaar door, om de vele hulpbronnen in elektrisch en elektronisch afval te behouden. Er werden heel wat toestellen ingezameld: koffiezetapparaten, stofzuigers, microgolfovens, wasmachines, enz. Zodra de toestellen waren ingezameld, zorgden vier logistieke partners die actief zijn in de recyclage ervoor dat ze een tweede leven kregen.

 

Herwaarderen

Dit jaar zijn de verschillende toestellen gecontroleerd en zo nodig gerepareerd door SOFIE, Trans’form, Retrival en Cyreo. Deze verschillende logistieke partners maken deel uit van de sociale economie en werken het hele jaar door om toestellen te herwaarderen en te recupereren alvorens ze opnieuw op de tweedehandsmarkt te brengen. Zij spelen een cruciale rol bij het vervoeren, selecteren, diagnosticeren en verbeteren van apparaten om ze een tweede leven te geven, terwijl ze werkgelegenheid en opleiding genereren en de door professionele technici gecontroleerde producten voor iedereen toegankelijk maken. Kortom, een hele circulaire en sociale economie mogelijk maken.

   

Herverdelen

Nadat deze toestellen zijn gecontroleerd en zo nodig gerepareerd, kunnen ze opnieuw worden verdeeld onder een aantal lokale verenigingen en OCMW’s in heel Wallonië en Brussel. Of het nu gaat om steun aan door rampen getroffen gezinnen die hun huis in de regio Luik nog niet hebben kunnen opknappen, aan studenten in moeilijkheden of aan andere gezinnen en geïsoleerde personen in moeilijke situaties. 

    

Een concrete en efficiënte dynamiek van de circulaire economie ter ondersteuning van de vrijwilligerssector

Eens te meer is deze actie een goed voorbeeld van de dynamiek van hergebruik en reparatie van producten om ze een tweede leven te geven en de Waalse en Brusselse verenigingssector te ondersteunen. Dit type operatie is in overeenstemming met de waarden van de Schenkingsbeurs en onze wens om onze circulaire economie te ontwikkelen en te bevorderen. De perceptie van “afval” veranderen in herstelbare, herbruikbare of recycleerbare goederen en diensten en tegelijkertijd het verbruik en de verspilling van grondstoffen en niet-hernieuwbare energiebronnen sterk beperken.

Via de Schenkingsbeurs vergemakkelijken we de uitwisseling van onverkocht voedsel en dragen we bij tot de vermindering van de ecologische voetafdruk van het voedselsysteem: minder afval, minder verspilling van voedsel en natuurlijke hulpbronnen. In toenemende mate houden wij ons ook bezig met niet-voedingsgoederen via eenmalige operaties zoals deze. Wij stellen de circulariteit van onze activiteiten centraal in onze bezorgdheid en in de strategie van Circular Wallonia.

Meer informatie hier.