Nieuws

COVID-19 : Allemaal samen om de actoren van de voedselhulp te ondersteunen

Dinsdag 24 maart 2020

In coördinatie met de overheid in Wallonië, Vlaanderen en Brussel-Hoofdstad stelt de Schenkingsbeurs een uitgebreide campagne van voedseldonaties voor ten voordele van alle voedselhulpverenigingen die nog actief zijn.

We nodigen alle actoren van de voedselketen uit om op een gecoördineerde manier te handelen met de overheid en de actoren op het terrein, via de Schenkingsbeurs dat zal worden gebruikt als een instrument voor de globalisering van het aanbod van schenkingen. De mobilisatie van de burgers is gebaseerd op de gezamenlijke inspanningen van alle sociaal-economische sectoren, maar vooral die welke actief zijn in de voedselketen.

Het enige wat nodig is, is één klik om je als schenker te registreren en wij zorgen voor de rest.

Tijdens deze crisisperiode zal de mobilisatie van iedereen u toelaten om alle giften op territoriaal niveau zo goed mogelijk te organiseren en zo uw acties ter bestrijding van voedselverlies en -verspilling te combineren tot een concrete en onmisbare maatschappelijke bijdrage ten opzichte van de huidige situatie!

Meer informatie hier