Nieuws

Meer dan 330 ton voedseloverschotten herverdeeld!

Dinsdag 22 november 2016

mivas-goedgevoel-inzameling-focus  

Tijdens de officiële lancering van de Schenkingsbeurs in oktober 2015 wezen de federale minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus en drie aanwezige regionale ministers op de uitdagingen van voedselhulp in het kader van de stijgende armoede. Sindsdien hebben meer dan 300 sociale organisaties zich ingeschreven op de Schenkingsbeurs. Dankzij de samenwerkingen tussen schenkers en ontvangers van voedseloverschotten werd er sinds de creatie van het platform al 330 ton voedseloverschotten herverdeeld, waarvan 270 in de laatste 12 maanden.

Op 29 oktober 2015 organiseerden initiatiefnemers KOMOSIE vzw, FdSS vzw en Level IT de officiële lancering van de Schenkingsbeurs. De website www.schenkingsbeurs.be vergemakkelijkt voedselschenkingen aan voedselhulp- en sociale organisaties door bedrijven die voedseloverschotten hebben in contact te brengen met organisaties die graag voedselschenkingen willen ontvangen.  

Het online platform biedt verschillende professionele tools aan, die aangepast zijn aan de activiteiten en noden van schenkers en sociale organisaties. Er is onder andere een interactieve kaart waar lokale voedselhulp- en sociale organisaties zich kenbaar kunnen maken, en er is de mogelijkheid om zowel systematisch te schenken als via occasionele aankondigingen.   

Waarom de Schenkingsbeurs?

“Landbouwers, distributeurs en voedingsbedrijven blijven vaak met producten zitten die ze niet meer mogen of kunnen verhandelen, maar die eigenlijk nog perfect eetbaar zijn.”, aldus Etienne Rubens van KOMOSIE vzw. “Tegelijk zijn er in België een stijgend aantal mensen die aangewezen zijn op voedselhulp”. Vanuit die nood om voedseloverschotten een hoogwaardige bestemming te geven, ontstond het idee voor de Schenkingsbeurs. 

 Het thema van voedseloverschotten was onlangs weer zeer actueel in het kader van de appelen en peren. Een concreet voorbeeld waarbij de Schenkingsbeurs gebruikt werd voor de verdeling van fruitoverschotten is Depot Margo, het sociaal distributieplatform van RIMO Limburg vzw. Ze verdeelden de voorbije weken onder andere appelen van Belorta in Borgloon. Karel Bollen van Depot Margo: “De Schenkingsbeurs is een perfect werkinstrument voor het beheer van de voedseloverschotten die we herverdelen. Het vergemakkelijkt aanzienlijk de communicatie met ontvangende hulporganisaties en het administratief beheer van schenkingen.”

Vleeswarenproducent Tradelio, één van de actieve schenkers op de Schenkingsbeurs, verklaart waarom ze deelnemen: “Voor ons is het echt not done om voedingswaren weg te gooien, zeker als je weet dat er mensen zijn die honger lijden. Als we overschotten hebben, kunnen we die dankzij de Schenkingsbeurs vlot kenbaar maken aan sociale organisaties. De respons op deze schenkingen is steeds snel en positief.” 

Een vertrouwensband tussen schenkers en ontvangers is essentieel. Daarom ondertekenen gebruikers bij aanvang een kwaliteitscharter. Dit charter heeft betrekking op onder andere het sociaal oogmerk van de ontvangende organisatie en het respecteren van regelgeving inzake voedselveiligheid.

Een veelbelovende start       

De Schenkingsbeurs is alvast goed uit de startblokken geschoten. Er zijn intussen al 300 voedselhulp- en sociale organisaties die zich hebben ingeschreven. In het voorbije jaar hebben 44 actieve schenkers ruim 270 ton etenswaren een nieuwe bestemming gaven. Sinds de start van het project in januari 2015 gaat het zelfs om 330 ton.

Tevreden gebruikers

Het OCMW van Brussel

Voor zowel schenkers als ontvangers is het belangrijk om op een efficiënte en transparante manier te werk te kunnen gaan. Pascale Peraita, voorzitter van het OCMW van Brussel, vertelt: “Het OCMW van Brussel heeft een ambitieus project opgezet van circulaire en solidaire economie: het project DREAM. Dit project recupereert voedseloverschotten van verschillende leveranciers om ze vervolgens te herverdelen aan 35 voedselhulporganisaties in Brussel. De Schenkingsbeurs is een opmerkelijk beheersinstrument. Het stelt ons in staat om op een eenvoudige, duidelijke en doeltreffende manier te communiceren met onze partners. Het zorgt ook voor een goed stockbeheer. In enkele klikken en binnen enkele uren zijn de ingeschreven overschotten reeds verdeeld. De Schenkingsbeurs speelt dus een belangrijke rol in het behalen van de doelstelling van DREAM: kwetsbare personen in Brussel toegang geven tot gezonde en evenwichtige voeding, en strijden tegen voedselverspilling.”

Carrefour Belgium

Pascal Léglise, directeur Duurzame Ontwikkeling Carrefour Belgium, legt de nadruk op het nut van de Schenkingsbeurs in het kader van het maatschappelijk engagement van Carrefour Belgium: “Al meer dan 15 jaar engageert Carrefour Belgium zich voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, waaronder de strijd tegen voedselverspilling. In dit kader gebruiken meer en meer Carrefour winkels de Schenkingsbeurs. Het biedt een efficiënte professionele oplossing om onze voedselschenkingen aan lokale erkende voedselhulporganisaties te organiseren.”

Mark van Muylem, zaakvoerder van Carrefour Hypermarket Strombeek-Bever en gebruiker van de Schenkingsbeurs geeft aan dat hij bij is met de geboekte vooruitgang. “De Schenkingsbeurs laat mij toe voedselverspilling te vermijden door voor alle volwaardige overschotten op eenvoudige wijze een sociale bestemming te vinden. Het biedt de mogelijkheid om deze schenkingen te doen op een gestructureerde manier, met tracabiliteit tot de voedselhulp- of sociale organisaties. Verder vind ik het ook belangrijk te melden dat we goed bijgestaan worden door de helpdesk om dit project in goede banen te leiden.”  

vzw l’ILOT

Le clos is een dagcentrum voor daklozen en maakt deel uit van vzw l’ILOT. “Deze applicatie stelt ons in staat om verse producten te ontvangen die we verwerken met de hulp van de daklozen. Bij de ontwikkeling van zo’n project is het volgens mij belangrijk te kunnen voldoen aan de logistieke behoeften. Het gaat om democratisering, zodat alle organisaties kunnen deelnemen, ongeacht hun middelen in tijd en mensen”.

Partners en steun

De Schenkingsbeurs en de bijhorende begeleiding is mogelijk dankzij een aantal partners.  De federale en regionale overheden, alsook de OVAM, de Stad Antwerpen, het NSZ en het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer geloven sterk in deze facilitator van voedselschenkingen. De Schenkingsbeurs is ook opgenomen als concrete actie in de Ketenroadmap voedselverlies. Vlaams minister Liesbeth Homans: “Als Vlaams minister van Armoedebestrijding ondersteun ik voor de volle 100 procent projecten – waaronder de Schenkingbeurs – waarbij onverkochte etenswaren een nieuwe, sociale bestemming krijgen en zo ten goede komen van mensen die in armoede leven.”

Voedingsbedrijven en sociale- of voedselhulporganisatie die geïnteresseerd zijn om voedseloverschotten te schenken of te ontvangen kunnen zich registreren op www.schenkingsbeurs.be