Voedselhulp en verdeling van onverkochte etenswaren

padding

Het arrondissement Hoei-Borgworm kent een sterke concentratie van de landbouw- en voedingsindustrie. Deze belangrijke landbouwactiviteit genereert veel producten die niet allemaal verkocht kunnen worden en bijgevolg verspild worden.

Vanuit deze vaststelling ontwikkelt de Conférence des Élus de Meuse Condroz Hesbaye een project rond « voedselhulp en verdeling van onverkochte etenswaren » in samenwerking met de 31 gemeenten van het arrondissement Hoei-Borgworm. 

Dit project beoogt een betere opsporing van onverkochte etenswaren in de detailhandel en een logistieke optimalisatie van de voedselhulp, namelijk netwerkvorming tussen supermarkten (schenkers) en organisaties (ontvangers). De instrumenten om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen ontbreken immers nu en bemoeilijken de inzameling van onverkochte producten aanzienlijk.  

Een samenwerking met de Schenkingsbeurs, het platform waar voedseloverschotten kunnen worden uitgewisseld, ligt dan ook voor de hand omdat ze de schenkers en ontvangers van voedingswaren in het arrondissement Hoei-Borgworm in verbinding kan brengen en de voedselschenkingen kan vergemakkelijken. Ze moedigt bovendien aan om de logistieke keten tussen schenkers en ontvangers te herzien en aanzienlijk te verbeteren.

Tenslotte wil de Conférence des Élus de Meuse Condroz Hesbaye de leefomstandigheden van de meest behoeftigen verbeteren door een bovengemeentelijk project te ontwikkelen dat de 31 gemeenten behelst, zodat de voedselhulpverenigingen meer etenswaren kunnen inzamelen en aan de begunstigden kunnen verdelen, mede dankzij de samenwerking met de Schenkingsbeurs.