Het project van de stad Antwerpen

Stad-antwerpen-logo Hres

De Stad Antwerpen ondersteunt mee de uitbouw van het platform Schenkingsbeurs. Volgens de schepen van sociale zaken en OCMW-voorzitter Fons Duchateau past dit binnen de bepalingen van het bestuursakkoord om mensen in armoede bij te staan in het realiseren van basisnoden, via noodhulporganisaties, financiële en/of materiële steun en in te zetten op het voorkomen van schulden.

De website Schenkingsbeurs helpt om sociale organisaties makkelijker naar het aanbod van overschotten te leiden en omgekeerd die overschotten maximaal en optimaal te benutten in functie van mensen die in armoede of een andere vorm van sociale uitsluiting leven.

KOMOSIE biedt onder andere eerstelijnsondersteuning voor de Antwerpse gebruikers en promoot het internetplatform( promoten) bij de Antwerpse voedselhulp- en sociale organisaties en reguliere voedselbedrijven. Medewerkers van de Stad Antwerpen bezoeken de voedselhulporganisaties in Antwerpen en nodigen hen uit om zich op de website aan te melden. Potentiële schenkers in Antwerpen worden eveneens aangemoedigd om er gebruik van te maken. Op vraag van Antwerpse organisaties voegde Komosie vzw aan de Schenkingsbeurs een module toe die uitwisseling van voedseloverschotten tussen hulporganisaties onderling mogelijk maakt.