Het project van de stad Seraing

Voor de schepen van commerciële, economische en territoriale ontwikkeling van de stad Seraing, Déborah Geradon, is de strijd tegen voedselverspilling een kwestie van milieubewust handelen. Ze heeft van die strijd een prioriteit gemaakt.

Deze verantwoordelijkheid moet op alle niveaus worden genomen. De stad Seraing heeft dus beslist de supermarkten niet willekeurig, via milieuvergunningen, te verplichten hun overschotten weg te schenken.

Daarom hebben de Carrefour van Boncelles, de stad Seraing, de Voedselbank van de provincie Luik en het bedrijf Level IT beslist de handen in elkaar te slaan om een innovatief beheer van de voedseloverschotten op het grondgebied van Seraing uit de grond te stampen. Zo willen ze de supermarkten ertoe aanzetten hun onverkochte, maar nog perfect eetbare levensmiddelen uit te delen aan plaatselijke voedselhulporganisaties.

seraing_logoVoor de stad Seraing past deze ervaring in de wil van de supermarkten om hun voedseloverschotten aan de voedselhulporganisaties weg te schenken. Ze stelt hen een beveiligde tool voor die de uitwisselingen tussen de verschillende spelers zal vergemakkelijken
carrefour-hypermaches_logoVoor de Carrefour van Boncelles past deze ervaring in het kader van een beter beheer van hun onverkochte levensmiddelen, de traceerbaarheid ervan en de controles erop. Hij geeft ze een tweede leven door ze weg te schenken aan voedselhulporganisaties in de regio.
level-it_logoVoor Level IT, de specialist van het platform, past deze ervaring in een ruimer programma dat enkele jaren geleden werd gestart in het kader van de activiteiten van het bedrijf inzake onderzoek en ontwikkeling, en van zijn acties op het gebied van duurzame ontwikkeling..