Nieuws

Officiële lancering van de Schenkingsbeurs

Vrijdag 30 oktober 2015

Op 29 oktober ’15 werd het platform Schenkingsbeurs officieel voorgesteld door de initiatiefnemers KOMOSIE vzw, FdSS en Level IT. Dit gebeurde in aanwezigheid van o.a. federaal minister van Middenstand, Landbouw en Maatschappelijke integratie Willy Borsus, vertegenwoordigers van de Vlaamse Minister voor Armoedebestrijding en Sociale economie Liesbeth Homans, van de Waalse minister Di Antonio en van de Brusselse Minister Frémault, COMEOS en de OVAM.

Het online platform www.schenkingsbeurs.be vergemakkelijkt in heel België voedselschenkingen van bedrijven uit de ganse voedingssector aan voedselhulp- en sociale organisaties. De Schenkingsbeurs brengt  de schenkers en ontvangers met elkaar in verbinding, voornamelijk voor lokale schenkingen, en vergemakkelijkt het beheer van die schenkingen.

De voorbije maanden hebben zich al 150 voedselhulp- en sociale organisaties ingeschreven. Bedrijven uit de voedingssector die overschotten wensen te schenken kunnen nu dus gemakkelijk geïnteresseerde ontvangers in hun buurt vinden. Daarom kunnen we vanaf nu ook de bedrijven uit de voedingssector actief informeren over de Schenkingsbeurs en hun uitnodigen om de voordelen van het platform te ontdekken.

Het volledige persbericht opgesteld naar aanleiding van deze officiële lancering vindt u hier.


KOMOSIE en FdSS zetten hun schouders mee onder De Schenkingsbeurs

Donderdag 2 april 2015

Een partnerschap om voedselschenkingen te stimuleren!

Voedingsbedrijven hebben vaak voedingswaren die nog perfect eetbaar zijn maar om commerciële redenen niet meer mogen worden verkocht.

Anderzijds moeten voedselhulporganisaties een antwoord bieden op de steeds groeiende vraag van mensen die in een bestaansonzekere toestand verkeren.

Onverkochte voedingswaren kunnen bijdragen tot de verbetering van de voedselhulp, maar de obstakels inzake voedselschenkingen zijn vandaag nog steeds talrijk, o.a. op het gebied van logistiek en communicatie. Voedingsbedrijven verkiezen dan ook soms andere valorisatietechnieken voor hun onverkochte voedingswaren.

Daarom hebben KOMOSIE vzw, de koepel van milieuondernemers in de sociale economie, en FdSS, de federatie van Bicommunautaire Maatschappelijke diensten, besloten om samen met Level IT partner te worden in het platform Schenkingsbeurs.

« De behoefte aan voedselhulp stijgt. De inzameling van onverkochte levensmiddelen kan bijdragen tot de bevoorrading van sociale en voedselhulporganisaties» verklaart Céline Nieuwenhuys, algemeen secretaris van FdSS.

« Dankzij dit partnerschap kunnen we potentiële schenkers verschillende oplossingen aanreiken om hun voedselschenkingen te vergemakkelijken en te beheren. Deze oplossingen worden in een uniek platform geïntegreerd, binnen een kader van kwaliteit en vertrouwen», bevestigt Etienne Rubens van KOMOSIE, projectmedewerker Voedselverlies.

« De samenwerking tussen FdSS en KOMOSIE is een belangrijke stap voor het Schenkingsbeurs-project en zal bijdragen om het platform in het hele land uit te bouwen.» verduidelijkt Olivier Hault, mede-oprichter van Level IT.

Vanaf de eerste ontmoetingen bleek al snel dat de doelstellingen van de partners zeer gelijklopend waren. Ze willen immers, in dialoog met de bestaande actoren, een gezamenlijke aanpak ontwikkelen en bevorderen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië om:

  • Het aanbod en de vraag naar schenkingen beter op elkaar af te stemmen, in alle sectoren en in heel België, bij voorkeur voor lokale schenkingen.
  • Efficiënte on-line toepassingen aan te bieden om deze voedselschenkingen te vergemakkelijken en te beheren, naast de bestaande samenwerking inzake schenkingen.

Het bedrijf Level IT volgt de informatietechnologische ontwikkelingen op, terwijl FdSS en KOMOSIE gezamenlijk instaan voor de ondersteuning en de contacten met de toekomstige gebruikers en partners onderhouden.

Deze nieuwe toepassingen zullen in de komende maanden het huidige aanbod vervolledigen, dat deelnemende supermarkten nu al toelaat om hun dagelijkse schenkingen aan de sociale en voedselhulp-organisaties te beheren, op transparante wijze en in overeenstemming met de geldende wetgevingen.

Meer info over de partners van de Schenkingsbeurs.

FdSS vertegenwoordigt en ondersteunt de erkende sociale diensten Zij is vooral actief in het Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. FdSS is de oprichter van het Overleg voor Voedselhulp, die tot doel heeft de voedselhulpsector te professionaliseren, en staat in voor de coördinatie en de animatie ervan. Zij beheert ook samen met het Rode Kruis België, het REPIS, het netwerk van Sociale kruideniers en lanceerde onlangs Soli-Food, het bevooorradingsplatform voor de voedselhulpsector.

KOMOSIE, de koepel van milieu ondernemers in de sociale economie, vertegenwoordigt en ondersteunt organisaties in Vlaanderen op het kruispunt van sociale tewerkstelling, aandacht voor het milieu en armoedebestrijding. Zij is vooral bekend als de koepel van de Kringwinkels en de Energiesnoeiers, maar KOMOSIE is ook het aanspreek- en expertisepunt voor startende of bestaande organisaties die sociaal aan de slag met voedseloverschotten zijn of willen worden.

Level IT is een Belgisch KMO die sinds 2000 moderne en innovatieve beheersoplossingen aanbiedt aan Belgische organisaties en bedrijven. Level IT ontwikkelt informaticasystemen en on-line platformen om de efficiëntie en de processen van haar klanten en partners te verbeteren.