Nieuws

De Schenkingsbeurs wordt gemobiliseerd om een georganiseerd en efficiënt logistiek beheer aan te bieden

Vrijdag 27 augustus 2021

De Schenkingsbeurs sluit zich aan bij de solidariteitsbeweging in België

Sinds enkele weken is het hele team van de Schenkingsbeurs in actie gekomen om hulp te bieden aan de gemeenten die in juli door de overstromingen werden getroffen. Dankzij de grote betrokkenheid van de burgers en talrijke solidariteitsbewegingen zijn talrijke schenkingen aangeboden en via de Schenkingsbeurs naar de centra doorgesluisd. Momenteel nemen we, in samenwerking met de federale steunpunt, de civiele bescherming en het Rode Kruis, deel aan het beheer van de schenkingen die nog niet zijn toegewezen of die in bepaalde gemeenten overtollig zijn.

Dank aan schenkers

Tientallen bedrijven, producenten, grote voedingsindustrieën en supermarktketens hebben zich gemobiliseerd om hulp en steun te bieden aan de vele slachtoffers. Dank hen voor alle schenkingen die reeds zijn gedaan en voor de continuïteit van deze schenkingen in de komende weken. Hieraan moet de solidariteit worden toegevoegd van duizenden burgers die in vele centra schenkingen hebben gedaan.

Dank aan vervoerders

Het vervoer van de schenkingen naar de verschillende crisiscentra in de getroffen regio’s is een echte logistieke uitdaging die niet mogelijk zou zijn zonder de hulp van een groot aantal vervoersprofessionals. We danken in het bijzonder Vincent Logistics, STEF, Jost, Distristar, Euro Trafic, HJF Transports et Ice Concept voor hun steun en beschikbaarheid.

Diversifiëring van de activiteiten van de Schenkingsbeurs bij het beheer van deze crisis

De Schenkingsbeurs vergemakkelijkt gewoonlijk schenkingen door voedselbedrijven met onverkochte goederen (schenkers) en voedselhulporganisaties die op zoek zijn naar schenkingen (ontvangers) met elkaar in contact te brengen. De afgelopen weken heeft het platform een nieuwe rol op zich genomen, door ook de gehele logistieke organisatie van de hulp aan door rampen getroffen gemeenten op zich te nemen. Gesteund door de provincie Luik, het Waals Gewest en de federale steunpunt, heeft het Schenkingsbeurs-team zich gemobiliseerd om een georganiseerd en efficiënt logistiek beheer aan te bieden in samenwerking met PROPAC :

  • Verzameling
  • Sorteren
  • Opslag
  • Voorbereiding
  • Bestellingen
  • Leveringen
  • Ontvangsten

De laatste paar weken in cijfers

Sinds de gebeurtenissen van half juli zijn er al niet minder dan 290 pallets met schenkingen uitgedeeld, goed voor meer dan 120.000 kg aan producten: water, melk, zoete dranken, toiletpapier, schoonmaakmiddelen, hygiëneproducten, koffie, chocolade, graanproducten, niet-bederfelijke levensmiddelen, kartonnen borden, enz.

Meer informatie