Nieuws

Nieuwe circulaire: het verstrekken zal onder de voorwaarden inzake btw van voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen niet worden belast in de inkomstenbelastingen bij de schenker

Woensdag 18 november 2020

5 november 2020, publiceerde FOD Financiën de “Circulaire 2020/C/136” over het verstrekken voor liefdadigheidsdoeleinden van voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen. Deze circulaire bespreekt de afstemming, voor de levering voor liefdadigheidsdoeleinden van voedingsmiddelen enerzijds en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen anderzijds, van het regime dat van toepassing is inzake inkomstenbelastingen op het regime inzake btw.

De volledige tekst van deze circulaire is hier beschikbaar.

Bijgevolg zal het verstrekken onder de voorwaarden inzake btw van voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen niet worden belast in de inkomstenbelastingen bij de schenker.

Bron: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/b59d23ca-e06f-4210-aa98-713afe78437a